Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2022 starts on 5. lokakuuta 2022 klo 10.00.00 +0300
Oppimiskulttuurin muutos yksilöllisestä yhteisölliseen oppimiseen
Hyvät käytänteet Yksilöllinen oppiminen
Aseta suosikiksi
Kohderyhmä: Ammattikorkeakoulu: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

Virtanen Teemu Projektipäällikkö  at Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy teemu.virtanen@seamk.fi 0408300380


Karjalainen Sini Asiantuntija, TKI  at Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy sini.karjalainen@seamk.fi 0408300321

Virtanen Teemu Projektipäällikkö  at Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy teemu.virtanen@seamk.fi 0408300380

Organisaatiossamme on ollut haasteena saada henkilöstö osallistumaan erilaisiin koulutustilaisuuksiin. Me hankkeessamme lähdimme kehittämään uusia oppimisen muotoja, jotka olisivat askel luentotyyppisestä koulutuksesta lähemmäs yhteisöllisen oppimisen suuntaa. Haasteena henkilöstölle ovat mm. koulutuksiin osallistuminen työajan puitteissa ja koulutusten infon soveltaminen omaan työarkeen jää heikoksi. 

Yksilö ei koe, että oman osaamisen kehittämiseen olisi aikaa suuressa mittakaavassa, vaikka siihen olisi jopa erikseen resursoitu aikaa. Eikä pelkästään se, että siihen ei riitä aika, vaan yksilö voi katsoa, että saatavilla olevat koulutukset eivät ole tarpeeksi arvokkaita tuon kallisarvoisen resurssin kuluttamiseen.  

Tämän takia olemme tuoneet organisaatioomme eri malleja yhteisöllinen oppiminen edellä. Olemme lanseeranneet Oppimispiiri-mallin, jossa luennoitsija ei lue dioilta yleisölle aiheesta, vaan piirissä pyritään luomaan yhteisöllisyyttä. Oppimispiirin alussa luodaan vähän ryhmähenkeä esim. esittäytymisten muodossa. Opitaan, että eri osaamistasoja ja tarpeita löytyy vaihtelevasti. Oppimispiireissä käydään kyllä läpi tiettyä ohjelmaa/palvelua, mutta keskitytään osallistujien tarpeisiin ja ongelmiin. Oppimispiirejä voi myöskin pitää kuka tahansa, opiskelija tai henkilökuntaan kuuluva henkilö eikä osaamistason tarvitse olla ammattilaistasolla - yhdessähän sitä opitaan. 

Olemme myöskin aloittaneet pitämään digiaamukahveja Teamsin välityksellä. Tässä varattiin pitkälle aikavälille organisaation kalentereihin toistuva kalenterimerkintä samalle viikonpäivälle samaan kellonaikaan. Katsoimme, että toistuva ja ennakoitavissa oleva tapahtuma vetäisi osallistujia paikalle - ja näin kävikin. Tapahtumilla ei ole ollut ennakkoon teemaa, vaan ideana on, että jos henkilöllä on digiongelma tai jokin tarve tai kysymys digiin liittyen, niin hän voi tulla kertomaan tai puimaan asiaa tuonne. Koska osallistujia on niin tukipalveluista kuin opetushenkilöstöstä ja muualta organisaatiosta, niin joku hyvin oletettavasti tietää jotain aiheeseen liittyvää.  Olemme toki varmuuden vuoksi myöskin kirjoittaneet listan puheenaiheista, joita voi vetää ns. hatusta, jos sattuu käymään niin että kellään ei ole mitään ongelmaa, jonka haluaisi ottaa esille. Olemme tätä kautta saaneet tuotua esille parhaita käytäntöjä ja vinkkejä työarkeen; esimerkiksi salasanapankkien idean kerrottua laajalle joukolle.  

Jos oppimispiirit ja digiaamukahvit ovat aktiivisia ja yhteisöllisiä ajoitettuja tapahtumia, niin vastapainona toimivat nanokurssit. Nanokurssit ovat lyhyessä ajassa (n. 10 minuuttia) käytäviä kursseja aiheesta kuin aiheesta. Kurssit eivät ole suoraan verrattavissa jonkin ohjelman oppaisiin mistä voit etsiä tarvitsemasi tiedon, muttei myöskään pitkiin verkkokursseihin, joissa on tehtäviä ja lopputentti. Nanokurssin voi sisällyttää johonkin pieneen väliin työn ohessa omatoimisesti, varaamatta sille puolen tunnin tai tunnin kalenterimerkintää erikseen. 

Ideana ja tavoitteena on ollut se, että tämä oppiminen näissä tapahtumissa ei olisi sellaista, että tämä tieto on nyt sellaista mikä teidän kaikkien nyt pitää tietää - vaan sellaista, että henkilö itse hakee itse tietoa ja uuden oppimista omien tarpeittensa mukaan. Tavoitteena myös on, että tämä suoraan käytännön tarpeista opittu tieto ja uudet ideat sekä käytänteet myös siirtyvät työyhteisön sisällä käyttöön.