Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2022 starts on 5. lokakuuta 2022 klo 10.00.00 +0300
Monenlaiset MOOC:it opetuksessa
Hyvät käytänteet Oppimisympäristöt Yksilöllinen oppiminen
Aseta suosikiksi
Paikka: Esityssali 21 -
Ajankohta: 7.10.2022 10.30 - 11.00 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Ammattikorkeakoulu: Opettajat

Tolonen Tomi Digitaalisen pedagogiikan asiantuntija  at Laurea Ammattikorkeakoulu tomi.tolonen@laurea.fi 0504143794


Pekkarinen Virve Digitaalisen pedagogiikan asiantuntija  at Laurea Ammattikorkeakoulu virve.pekkarinen@laurea.fi 0504901919

Tolonen Tomi Digitaalisen pedagogiikan asiantuntija  at Laurea Ammattikorkeakoulu tomi.tolonen@laurea.fi 0504143794

MOOC (massive open online course) eli suuri ja avoin verkkokurssi on käsite, joka on herättänyt viime vuosina sekä Suomessa että kansainvälisesti paljon huomiota. MOOCeja tarjoavat niin eri maiden korkeakoulut kuin MOOCeihin erikoistuneet palveluntarjoajat, kuten Coursera, edX, Udacity, ja Khan Academy. Esityksessämme pureudumme MOOC:ien erilaisiin tyyppeihin, ominaisuuksiin sekä sovellusmahdollisuuksiin opetuksen näkökulmasta. Esittelemme kolme erilaista MOOC:ia ja keskitymme erityisesti uuteen pelilliseen gMOOC:iin. Pohdimme MOOC:ien tarjoamia mahdollisuuksia sekä haasteita. Syvennymme erityisesti uuden tyyppisen gMOOC:in, eli pelillistetyn MOOC:in mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin sekä sovelluskohteisiin. Pyrimme vastaamaan esityksessämme kolmeen MOOC:eihin liittyvään pääkysymyksen: Mitä, miten ja miksi? Käsittelemme myös MOOC:eja kohtaan esitettyä kritiikkiä ja miten MOOC:it voisivat tulevaisuudessa vastata niitä kohtaan esitettyyn kritiikkiin ja palvella kohderyhmiään paremmin. Esittelemme myös konkreetin esimerkin uudesta gMOOC:ista, joka on rakennettu Canvas- oppimisalustalle.