Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2022 starts on 5. lokakuuta 2022 klo 10.00.00 +0300
Kouluyhteisöjen kehittäminen dataa hyödyntäen
Analytiikka Opetusteknologia Oppimisympäristöt
Aseta suosikiksi
Paikka: Esityssali 13 -
Ajankohta: 7.10.2022 9.45 - 10.15 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Perusaste/lukio: Rehtorit ja johtajat

Rynkä Tero Kehitysjohtaja  at Edulyzer Oy tero.rynka@edulyzer.com 0503070792


Rynkä Tero Kehitysjohtaja  at Edulyzer Oy tero.rynka@edulyzer.com 0503070792

Sankila Teuvo Toimitusjohtaja  at Edulyzer Oy teuvo.sankila@edulyzer.com 0503737474

Esityksessä käsitellään eri toimijoilta (huoltajat, oppilaat, opettajat, rehtorit) kerätyn ja analysoidun datan hyödyntämistä kouluyhteisön tiedolla johtamisessa. Kevään ja syksyn -22 aikana toteutetuissa kansainvälisissä piloteissa dataa kerättiin tarkoitusta varten luodulla sovelluksella. Sovelluksen avulla toimijat pystyivät reaaliaikaisesti seuraamaan eri aihealueista (mm. oppijan tuki, pedagoginen kehittäminen, pedagoginen hyvinvointi, oppiminen) käyttäjien muodostamaa kuvaa kouluyhteisön toiminnasta. 

Sovelluksessa käytetyt kyselyt toteutettiin yhteistyössä kasvatustieteiden tutkijoiden kanssa. Tiedon keräämisen taustalla olevat käsitteet perustuvat ajankohtaiseen kasvatuspsykologiseen tutkimukseen, ja tarkemmin motivaatiopsykologiaan.

Taustalla on erityisesti kolme teoriaa: 1) Decin ja Ryanin Itsemääräämisteoria, 2) Eccelsin odotusarvoteoria, ja 3) Pintrichin tavoiteorientaatioteoria. Lisäksi opettajille ja rehtoreille kohdistetuissa kyselyissä viitataan eri yliopistojen yhdessä kehittämään MAP-malliin sekä ajankohtaiseen väitöskirjatutkimukseen.

Esitykseen on poimittu merkittävimpiä löydöksiä käynnissä olevista piloteista sekä käyttäjien palautteesta ja kehitysehdotuksista.