Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2022 starts on 5. lokakuuta 2022 klo 10.00.00 +0300
Koulut ON line-Mediakanavat laajentavat läsnäoloa ja luovat yksilöllisen ja turvallisen ympäristön
Hybridiopetus Oppimisympäristöt
Aseta suosikiksi
Paikka: Esityssali 12 -
Ajankohta: 7.10.2022 11.15 - 11.45 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Perusaste/lukio: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

Koulut ON line-Mediakanavat laajentavat läsnäoloa ja luovat yksilöllisen ja turvallisen ympäristön
Haveri Jukka mediapedagogi  at Tampereen kaupunki jukka.haveri@tampere.fi 0503485563


Haveri Jukka Mediapedagogi  at Tampereen kaupunki jukka.haveri@tampere.fi 0503485563

Korona-aikana Tampereella kuten laajalti muuallakin kehitettiin malleja lähi-ja etäopetuksen toteuttamiseen. Näistä hybridikokeiluista kehittyi keväällä 2021 ajatus laajennetuista koulusta, joka median avulla ei olisi sidottu aikaan eikä paikkaan, mutta olisi kuitenkin riittävän rajattu tarjotakseen turvallisen ympäristön oppilaille. Mallia pohdittaessa koettiin tärkeäksi että se olisi ominaisuuksien ja sisältöjen osalta koulun omassa hallinnassa paikallisesti ja jopa koulukohtaisesti. 


Aloitimme lukuvuonna 2021-2022 kokeilun jossa kouluille tarjottiin omaa mediakanavaa mahdollistamaan ja kokeilemaan opetuksen hybridiratkaisuja. Kanavat rajattiin pienille alueille ja niitä on Tampereella tällä hetkellä noin 50 lähtökohtaisesti yksi jokaisen koulun alueella. Hallinnollisesti kouluja on Tampereella vähemmän mutta pyrimme kanavien jaossa huomioimaan alueet niin että kanavaa käyttävät työskentelevät saman koulu(rakennuksen) alueella. Tiivis rajaus mahdollistaa hyvin kohdennetun käytön koulun tarpeisiin. Toiveena on että kanavaa hyödynnetään myös yhteistyöhön koulun kanssa toimivien tahojen esim vanhempainyhdistys, kirjasto ja alueen harrastustoiminta. Koulujen mediakanavien käyttö jatkuu ainakin lukuvuodelle 2022-2023. 


Esityksessä olisi tarkoitus esitellä esimerkkejä miten mediakanavia  on käytetty koulun arjessa sekä miten ne ovat vaikuttaneet koulun toimintakulttuuriin ja oppimiseen. 


Yhteenveto kanavien käytöstä ja niiden toimivuudesta tehdään toukokuussa yhdessä kanavista vastaavien opettajien (85) kanssa, joten tuoreet tulokset olisivat saataville ITK seminaariin. 


Tässä joitain nostoja (4)jotka ovat jo nouseet esille kanavista  vastaavien Admin-opettajien kanssa käydyissä keskusteluissa keväällä 2022. 


  • Kanavat ovat laajentaneet luokkatiloja, koska käytettävissä on myös kuva ja ääni mistä tahansa luokasta mihin tahansa luokkaan. Siirto tehdään puhelimella tai tabletilla. Laadukkaan äänen saamiseksi ratkaisussa hyödynnetään Tampereella kaikille koululle projektin aikana hankittuja mediasalkkuja (50).  Tämä laajennettu luokkatilat sopii hyvin tilanteisiin joissa on haastavat järjestelyt esim. juhlat. Juhlien yhteydessä tilaa on laajennettu koteihin asti. 
  • Kanavista on tullut oppilaille oma turvallinen ”tube” jossa löytyy mahdollisuudet omaan ilmaisuus sisältäen välineet median jakamisen hallintaan ilman pelkoa Some-kiusaamisesta.
  • Staattisten osoitteiden välityksellä kanavat selkeyttävät saatutettavuutta  mahdollistaen vertaistuen  samassa foorumissa. Kanavilla julkaistavaan materiaalin voidaan luoda vuorovaikutteisia ominaisuuksia myös julkaisemisen jälkeen osoitteiden muuttumatta joten osaamisen kehittäminen ei ole sidottu tiettyyn julkaisuajankohtaan vaan on prosessi. Materiaalien tuottaminen on myös mahdollista toteuttaa kanavien toimiessa yhteisenä ONline tallennusalustana ja oikeudet jatkotyöstämiseen voidaan kohdentaa henkilökohtaisesti. 
  • Kanavien OFF air ikkuna tarjoaa mahdollisuuden alueelliseen tiedotuskanavaan. Koulujen seinille tulostettu ARjulisteet luovat helpon pääsen koulun omalle kanavalle. OFF air hallinta voidaan toteuttaa mobiilisti jolloin tiedotus  voi tarpeen mukaan olla reaaliaikaista niin kuvien kuin videoidenkin välityksellä. Kanavilla on OFF air ikkunan lisäksi useita vuorovaikutteisia työkaluja, joista CHAT on ollut keskeisessä roolissa niin palautteen annossa, keskusteluissa kuin suunnittelussakin. 


Lisätietoa Tampereen koulujen mediakanavista: https://sites.google.com/view/mediakoulu/mediakoulu/kanavat-info

Koulujen mediasalkut: https://drive.google.com/file/d/1cujxcj7rvW8rylXe_kEWYl0iqzmuyriB/view