Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2022 starts on 5. lokakuuta 2022 klo 10.00.00 +0300
Korulauseita vai konkreettisia toimia - muutosvoimaa antirasistisista opetusmenetelmistä
Hyvät käytänteet
Aseta suosikiksi
Kohderyhmä: Ammattikorkeakoulu: Opettajat

Korulauseita vai konkreettisia toimia - muutosvoimaa antirasistisista opetusmenetelmistä
Katto Leena erikoissuunnittelija  at Tampereen ammattikorkeakoulu leena.katto@tuni.fi 0504350378


Huhtala Sissi lehtori  at Tampereen ammattikorkeakoulu sissi.huhtala@tuni.fi 0405736066

Katto Leena erikoissuunnittelija  at Tampereen ammattikorkeakoulu leena.katto@tuni.fi 0504350378

Opiskelijaryhmien moninaistumisen myötä korkeakoulujen opettajille ja muille toimijoille on tullut uudenlaisia osaamisen kehittämisen tarpeita. Rakenteellista rasismia esiintyy edelleen kaikilla koulutusasteilla ammattikorkeakoulut mukaan lukien. Kolmen ammattikorkeakoulun toimijat yhteistyössä laajan verkoston kanssa ryhtyivät vastaamaan osaamisen kehittämisen tarpeeseen rakentamalla avoimen verkko-opintokokonaisuuden antirasistisista opetusmenetelmistä kaikkien käyttöön.

VARAVA, Vastaanottava amk valtakunnallisesti rasismia vastaan -hankkeen tavoitteena on parantaa ammattikorkeakoulujen vastaanottavuutta kasvattamalla tietoisuutta rasismista ja edistämällä antirasistista toimintakulttuuria. Hankkeen tarkoitus on tunnistaa ja tiedostaa rakenteellista rasismia korkeakoulujen toiminnassa, kehittää palveluja vastaanottavammiksi ja omaksua antirasistisia menetelmiä opetuksessa. Hankkeessa toteutetaan palvelumuotoiluprosessi kehittäen kolmansista maista tulevan opiskelijan palvelupolun vaiheita opintoihin hakeutumisesta työllistymiseen saakka. Prosessi sisältää valtakunnallisen kyselyn ja taustatutkimuksen sekä yhteiskehittämisen ja opetusmenetelmien kehittämisen työpajat. Kehittämistyö dokumentoidaan ja tarinallistetaan.

Hankkeen tuloksena syntyy kaikille avoin automatisoitu verkko-opintokokonaisuus antirasistisista opetusmenetelmistä. Vuoden 2022 lopussa julkaistava MOOC-kurssi sisältää tarinallisia elementtejä ja rikasta sisältöä, joiden kautta oppija pääsee eläytymään etniseltä taustaltaan moninaisten opiskelijoiden polkuun ammattikorkeakouluopinnoissa. Aineistojen ja tehtävien kautta oppijan ymmärrys rasismista ja sen vastaisesta toiminnasta kasvaa ja hän saa keinoja toimia antirasistisesti omassa työssään ja arjessaan.

Posterissa esitellään MOOC-kurssin sisältöä ja kerrotaan, kuinka kurssille pääsee osallistumaan.

Hankkeen rahoitus: Euroopan unioni, Euroopan turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto

Hankekumppanit: Laurea-ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Lyfta Oy