Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2022 starts on 5. lokakuuta 2022 klo 10.00.00 +0300
Koko koulu koodaa
Opetusteknologia Robotiikka
Aseta suosikiksi
Kohderyhmä: Luokanopettajat

Hämäläinen Hanna Luokanopettaja, TVT-tutor  at Jyväskylän kaupunki/Puuppolan koulu hanna.r.hamalainen@edu.jyvaskyla.fi 0503119942


Laitinen Viivi Luokanopettaja  at Jyväskylän kaupunki viivi.m.laitinen@edu.jyvaskyla.fi

Hämäläinen Hanna Luokanopettaja, TVT-tutor  at Jyväskylän kaupunki/Puuppolan koulu hanna.r.hamalainen@edu.jyvaskyla.fi 0503119942

Opetussuunnitelman mukaan kouluissa pitää opettaa ohjelmointia ja ohjelmoinnillista ajattelua. Myös OPH:n julkaisemassa Uudet lukutaidot -kokonaisuudessa ohjelmointiosaaminen on nostettu omaksi osa-alueeksi muiden taitojen rinnalle. Tästä huolimatta näiden opettaminen on edelleen riippuvaista opettajan taidoista ja kiinnostuksesta.


Etäopetuksen aikana koulumme opettajien digitaitojen harjoittaminen keskittyi vahvasti erilaisten oppimisympäristöjen haltuun ottoon, eikä muihin aihealueisiin jäänyt aikaa eikä voimavaroja. Etäilyn jälkeen koulutyö on ollut rikkonaista ja ohjelmointiosaaminen on saanut liian vähän huomiota. Päätimme suunnitella ensi syksyksi oppimiskokonaisuuden ohjelmoinnin ympärille idealla “Koko koulu koodaa”. 


Kokonaisuuden olisi tarkoitus sisältää jokaiselle luokka-asteelle tuntisuunnitelmat erilaisiin ohjelmoinnillisiin harjoituksiin. Viikon aikana oppilaat pääsisivät harjoittamaan niin ajattelun taitoja kuin tutustumaan robotiikkaan. Tarkoituksena olisi saada oppilaat toimimaan aktiivisesti ja yhteistyössä muiden kanssa niin laitteita hyödyntäen kuin ilmankin. Tuntisuunnitelmat suunniteltaisiin niin, että ne olisi helppo toteuttaa joko opettajan omalla ohjauksella tai TVT-tutorin lisätuella. Tuntisuunnitelmat jäisivät opettajien hyötykäyttöön jatkossakin ja niiden avulla opettajan olisi vuosittain helppo ottaa ohjelmoinnillisia taitoja harjoitteluun. Kokonaisuutta varten olisi tarkoitus hyödyntää kaupungin TVT-tarvikelainaamoa, koska koulullamme ei ole kaikkia laitteita. 


Koko koulu koodaa -viikko olisi tarkoitus toteuttaa syyskuun aikana. ITK-päivillä voisimme kertoa, miten viikko onnistui ja millaisen vastaanoton se opettajilta ja oppilailta sai. Kenties saamme hyviä kehitysehdotuksia, joiden avulla suunnitelmia voi parantaa ja näin kokonaisuus kehittyisi tulevia vuosia varten.