Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2022 starts on 5. lokakuuta 2022 klo 10.00.00 +0300
Computational thinking Kemian opetuksessa
Opetusteknologia Virtuaaliympäristöt
Aseta suosikiksi
Paikka: Esityssali 14 -
Ajankohta: 6.10.2022 15.00 - 15.30 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Lukion opettajat

Myllyviita Ari kouluttaja  at ChemEdu ari@myllyviita.fi 0443039282


Myllyviita Ari kouluttaja  at ChemEdu ari@myllyviita.fi 0443039282

Laskennallinen ajattelu (Computational Thinking) kemian opetuksessa sisältää ICT:tä käyttävän mallinnuksen, tiedonkeruun ja -analyysin, mallien etsimisen ja mallintamisen, algoritmisen ajattelun ja algoritmien suunnittelun sekä luovan ongelmanratkaisun. Nämä lähestymistavat ovat keskeisiä ja perustavanlaatuisia osia nykyaikaisessa kemian koulutuksessa. Kyse ei ole perinteisen asetelman eli pedagogisen tai teknologisen valinnan välillä, vaan uuden tyyppisestä asenteesta pedagogiikkaan ja teknologiaan. Esityksessä käydään läpi esimerkkejä ja perusteita TT:stä lukion kemian opetuksessa.