Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2022 starts on 5. lokakuuta 2022 klo 10.00.00 +0300
Bioreflector -Taidetta ja tiedettä!
Hyvät käytänteet Opetusteknologia Oppimisympäristöt
Aseta suosikiksi
Paikka: Esityssali 36 -
Ajankohta: 6.10.2022 15.00 - 15.30 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Peruskoulun aineenopettajat

 Bioreflector -Taidetta ja tiedettä!
Sälevä Sari Opettaja  at Oulun kaupunki sari.saleva@eduouka.fi 0505352071


Sälevä Sari Opettaja  at Oulun kaupunki sari.saleva@eduouka.fi 0505352071

Yläkoulun STEAM-MOK toteutui STEAM-residenssin avulla

Bio-Reflector- taideteoksen toteuttamisessa käytettiin koulun STEAM-oppimispolkua. Teos syntyi usean oppiaineen yhteistyönä. Siinä hyödynnettiin tekniikkaa, luonnontieteitä ja taidetta oppilaiden vuorovaikutustaitojen, itseohjautuvuuden ja kriittisen ajattelun opettamiseen.

Projekti toteutettiin STEAM Art Residency -hankkeessa, jossa oli mukana suomalainen ja skotlantilainen koulu. Molemmissa maissa 7.- ja 8.-luokkalaiset ovat suunnitelleet ja toteuttaneet teokset, jotka heijastavat nuorten suhdetta luontoon ja vuorovaikutusta sen kanssa. Projektia ohjasi ammattitaiteilijat molemmista maista.

Teoksen visuaalisuus rakentui kokeilevan valokuvauksen kautta kuvataiteen tunneilla. Rakenteet tehtiin käsityön tunneilla. Museokäytöstä poistuneisiin lasipaneeleihin printattiin oppilaiden omakuvat. Biologian tunneilla kasvatettiin ja tehtiin teoksessa mukana olevia ekosysteemejä. Bio-Reflector on muuttuva teos, jota pääsee muuttamaan ja hyödyntämään opetuksessa. Siihen voi tehdä uusia kasvatusprojekteja ja miniekosysteemejä ja lisää 3D-tulosteita, jotka ovat sopivia ekosysteemeihin.

Projekti opetti oppilaille ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojen lisäksi myös monia uusia taitoja. Oppilaat pääsivät kokeilemaan perinteisiä ja kokeellisia tapoja filmin ja kuvien kehittämiseen. He ovat tehneet itse kaikki installaation rakenteet. Biologian tunneilla oppilaat tekivät useita kasvatusprojekteja ja muun muassa erottelivat pakastemarjoista siemeniä ja kokeilivat kasvattaa niistä kasveja.

Mukana olevat toimijat, opettajat, taiteilijat ja yhteistyökumppanit olivat tiiviissä yhteistyössä pääasiassa etäyhteyksien avulla. Projektissa jaettiin tietoa osallistuvien kaupunkien STEAM-opetuksesta ja luovuuden merkityksestä opetuksessa. Yhteiset keskustelut vahvistivat sen, että STEM-opetus tarvitsee A:n mukaansa!

STEAM Art Residency on Oulun kaupungin, City of Edinburghin ja Suomen Lontoon kulttuuri-instituutin yhteishanke.