Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2022 starts on 5. lokakuuta 2022 klo 10.00.00 +0300
2020-luvun koulutusmarkkinointia - seudullisen koulutustarjonnan www-portaali
Hyvät käytänteet Opetusteknologia Yksilöllinen oppiminen
Aseta suosikiksi
Paikka: Esityssali 23 -
Ajankohta: 7.10.2022 12.45 - 13.15 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Ammattikorkeakoulu: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

2020-luvun koulutusmarkkinointia - seudullisen koulutustarjonnan www-portaali
Hintikka Kari A. Konseptisuunnittelija, ennakoija  at Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia kari.hintikka@otavia.fi 0400912979


Heikkinen Marianne Projektipäällikkö  at Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu​ marianne.heikkinen@xamk.fi 0404869649

Hintikka Kari A. Kehittämispäällikkö  at Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia kari.hintikka@otavia.fi 0400912979


Olemme testausvaiheessa uudentyyppisen koulutuksen ja työnhaun www-palvelun kanssa. Tämän www-portaalin tavoitteena on osaltaan ratkaista Suomen väestörakenteen muutoksen ns. viheliäistä ongelmaa. Ennusteissa kulkee rinnakkain samanaikainen koulutettavien ja työssäkäyvien vähentyminen sekä eläkeläisten kasvu sote-menoineen  (esim. Sitran Mille väestölle 2040 -tilastoportaali). Yhdistelmä tuottaa runsaasti haasteita nykymuotoiselle ja -laajuiselle koulutusjärjestelmälle melkein kaikkialla Suomessa.


Viime aikoina on yleistynyt uudenlaiset seudulliset markkinointitavat, kuten Porin Porisuhdejohtaja-videot tai paluumuuttajien houkuttelu Etelä-Karjalaan. Www-portaalimme lähtökohdat ovat maakuntaliittomme strategiassa ja alueen vetovoimatekijöissä. Se edustaa koulutusmarkkinointia opetuksen saavuttavuuden ja saatavuuden näkökulmasta.


Toteuttajataho on kuitenkin poikkeuksellinen. Mukana on alueen yhdeksän oppilaitosta ja suurin osa alueen toisen asteen, korkea-asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitoksista. Ne ovat yhdistäneet laajan koulutustarjontansa helposti hahmotettaviksi koulutuspoluiksi sekä helppokäyttöiseksi ja elämykselliseksi verkkokokonaisuudeksi oppiaste- ja oppilaitosrajat ylittäen. Portaaliin on rakennettu myös pelillisiä elementtejä, joilla tuodaan esiin paikallisia ajanviettotapoja houkuttelevuuden lisäämiseksi.


Portaalilla haluamme tuoda esiin seudun oppilaitosten koulutuksia, joista jokainen ikään ja taustaan katsomatta voi löytää omansa. Tarpeet portaalille kumpuavat kohderyhmiltä, joita ajatellaan olevan 1) työllistymiseen tähtäävät, 2) osaamistaan täydentävät sekä 3) henkilöt, jotka hakevat inspiraatiota tulevaisuutensa hahmotteluun.


Yhtenä inspiraation lähteenä  on ollut kääntää ympäri Opintopolku.fi:n käyttöliitymä ja valtaisa tarjonta-ajattelu. Portaali tarjoaa joukon tarkoin mietittyjä esimerkki-koulutuspolkuja ja käsinpoimittuja koulutuksia, jotka ovat jaettu teemoihin vaihtoehtojen helpommaksi hahmottamiseksi. Lisäksi tarjontaa voi vielä edelleen rajata ja personoida eri tavoin omien kiinnostusten mukaiseksi.


Portaali tarjoaa kolme erilaista näkökulmaa oman työuran suunnitteluun. 1) Työllisty heti -osio esittelee nimensä mukaisesti koulutuspolkuja seudun tarjolla oleviin työpaikkoihin sellaisilta sektoreilta ja ammattialoilta, joiden työvoimatarve vaikuttaa säilyvän vastaisuudessakin (muun muassa ForeAmmatin ja työvoimaennusteiden mukaan).. 


2) Täydennä osaamistasi -osio tarjoaa täydennyskoulutuksia parin päivän intensiivikursseista pitkiin koulutusohjelmiin. 3) Tutkaile tulevaa -osiossa esitellään vuoden 2034 mahdollisia ammatteja, kuten digiseppä, kiertotalouskumppani, oraakkeli ja vaurauttaja. Vaikka nämä tulevaisuuden ammatit ovat luonnollisesti vain skenaarioita, niin niiden  koulutuspolut on rakennettu portaalin ja oppilaitosten tarjoamista aidoista koulutuksista..


Portaali on suunniteltu ja toteutettu palvelumuotoilun menetelmin ja osallistavan suunnittelun hengessä. Kokonaisuudessaan portaalia on valmisteltu 26 työpajassa ja yli 30 erilaisessa asiantuntijatapaamisessa, joissa on käsitelty teemoja asiakaslähtöisen koulutusviestinnän rakentamiseksi.


Yhteensä portaalin kehittämiseen oli joulukuuhun 2021 mennessä osallistunut noin 400 henkilöä sisältäen opiskelijoita, yrityksiä, koulutusasiantuntijoita, ohjauksen asiantuntijoita, sekä aiheesta muuten kiinnostuneita. Portaalin konseptia varten tehtiin myös laaja tausta-aineistokartoitus ja seudun oppilaitosten yhteistyön tulevaisuusskenaarioita Delfoi-paneelilla.


Tarjoamme ITK22:lle tapauskuvausta laajamittaisesta oppilaitosten markkinointiviestintä- ja verkkopalvelu-prosessista.Www-portaali valmistuu kevään 2022 aikana. Kerromme onnistumisia ja mokia muun muassa siitä, miten hitsata yhteen eriasteisia oppilaitoksia, millaista on etätyöskennellä isolla porukalla Howspace-alustalla, miten uudenlaisen nettipalvelun konseptia voidaan lähteä rakentamaan ja mitä on arki uudenlaisen nettipalvelun suunnittelussa.