Oppikoodilla ohjelmoinnin alkeita - lausekielikoodia suomeksi
Koodaus matematiikka Oppimisympäristöt
Paikka: Esityssali 13 -
Puheenjohtaja: Siekkinen Piritta
Ajankohta: 2.12.2021 12.00 - 12.30 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Luokanopettajat


Ohjelmallisen ajattelun ja ohjelmoinnin alkeiden opiskelu on tullut myös alakoulun opetuksen arkeen. Tueksi on tarjolla useita oppikirjoja, tabletlaitteissa toimivia graafisen ohjelmoinnin harjoitusohjelmia (Lightbot, Cargo Bot, Scratch Jr) sekä vastaavia maksuttomia että maksullisia verkkopalveluita kuten code.org- ja scratch.mit.edu-verkkopalvelut. 

Koodausopetuksessa on kuitenkin tilaa kehittämiselle. Kokemustemme mukaan useimmat alkeisiin liittyvät harjoitusohjelmat eivät mahdollista saavutetun ohjelmointitaidon jatkohyödyntämistä: tehdään ohjelmia, joilla ei valmistumisensa jälkeen ole sen enempään käyttöä tai niitä ei voi jakaa tai jalostaa edelleen. Ohjelmien yhdistäminen muihin oppiaineisiin toteutuu heikosti. Olemme haaveilleet siitä, että ohjelmointi olisi alakoulun laaja-alaisten taitojen opetukseen ja oppiaineita yhdistävään verkkopalveluun integroituva luonnollinen osa siinä missä tekstin- ja kuvankäsittelykin. 

Oppikoodi 2D on Kouvolan kaupungin Utin koulussa kehitetty ohjelmoinnin opetusratkaisu. Se toimii siltana siirryttäessä graafisen ohjelmoinnin alkeista lausekieliseen ohjelmointiin. Oppikoodi 2D:n lopputuotteena syntyy standardia SVG-vektorigrafiikkaa, joka sisältää tarvittaessa myös liikkuvia elementtejä. Kaikki yleisimmät selainohjelmat pystyvät näyttämään Oppikoodattuja SVG-tiedostoja osana verkkosivujen sisältöä. Myös vektorigrafiikka käsittelevät kuvankäsittelyohjelmat tunnistavat SVG-tiedostoformaatin.

Oppikoodissa voidaan käyttää muutamia ohjelmoinnin perusrakenteita: määritellään muuttujia, tehdään matemaattisia laskutoimituksia, ehtolauseita, ohjelmasilmukoita ja aliohjelmia. Komentojen avulla määritellään piirtovärejä ja piirtokynän paksuutta, piirtämisen aloituspaikkaa, piirtosuuntaa ja sen muutoksia. Koodaamalla saadaan aikaiseksi murtoviivoja, monikulmioita, ympyröitä, ellipsejä ja tekstiä. Halutut ohjelman eli kuvan osiot voidaan animoida. Oppikoodi 2D:n "piirto-alustana" on xy-koordinaatisto, jossa origo (0,0) on keskellä. 

Oppikoodin käskykannan kielenä on ollut aluksi vain suomi, mutta nyt myös ruotsi ja englanti. Omalla äidinkielellä tapahtuva ohjelmointi edesauttaa koodaamisen alkeiden ymmärtämistä, siitä keskustelemista ja perusharjoittelua. Lausekielisen Oppikoodin opiskelusta on sopivan matala kynnys siirtyä oikeiden tuotantokäytössä olevien ohjelmointikielien maailmaan. Useimmille alakoululaisille Oppikoodi on riittävän haastava ja yksi sopivimmista tavoista tutustua lausekielisen ohjelmoinnin alkeisiin.

Vuodesta 2017 alkaen olemme kehittäneet koulussamme verkkopohjaista yhteisöllistä Oppivia.fi-oppimisympäristöä, jonka yhtenä moduulina Oppikoodi-ohjelmointi on. Oppikoodi-ohjelmat voidaan sisällyttää Oppivia-dokumentteihin tekstin, valokuvien, kaavioiden ja muiden moduulien lomaan. Syksyllä 2021 otamme käyttöön Oppikoodi 2D:n rinnalla Oppikoodi 3D:n. Myös sillä koodatut kolmiulotteiset tuotokset liitetään osaksi normaaleja Oppivia-dokumentteja.

Oppivia-verkkopalvelu tarjoaa oppilaan ohjelmille pysyvän alustan muokkaukseen, tallennukseen, ohjelmien jakeluun ja hyötykäyttöön. Oppimisympäristömme dokumentit ja ohjelmat organisoidaan ryhmää ohjaavan opettajan luomaan kansiorakenteeseen. Opettajalle oppimisympäristö tarjoaa ajantasaisen seurannan opiskelijan työskentelyyn, koodiin ja lopputulokseen. Jokaiseen ohjelmaan liittyy oma keskustelukanava oppilaan ja opettajan väliseen vuorovaikutukseen: ohjaukseen, neuvojen kysymiseen ja koodin jakamiseen. Ohjelmoinnin harjoittelussa avustaa myös Oppibotti-chatbotti.

Oppivia-verkkopalvelun yhtenä periaatteena on harjoitustöiden hyödyntäminen yhteisön keskuudessa. Myös oppikoodilla tuotetut ohjelmat voi halutessaan jakaa muille ja toisaalta jalostaa jaettuja ohjelmia edelleen. Tarvittaessa ohjelmilla tuotetut kuvat ladataan oppimisympäristöstä ulos standardin mukaisina SVG-tiedostoina muuhun käyttöön. Oppivia-dokumentit teksteineen ja Oppikoodi-kuvineen voidaan myös tulostaa PDF-tiedostoista. Oppikoodi-ohjelmilla saa nopeasti aikaiseksi sekä oppilastöihin että opetukseen sopivaa aineistoa.

Oppikoodi osana yhteisöllistä oppimisympäristöä mahdollistaa oppilaiden vertaistuen, chattibotti- ja opettajaopastuksen tiiviisti integroituna pedagogisena pakettina. Oppikoodi osana opetuksen harjoitustehtäviä integroituu osaksi melkein mitä tahansa oppiainetta. Oppikoodaus on hyödynnettävissä oppimistehtävissä ja opetuksen havaintomateriaaleja tehtäessä. Sen myötä koodauksesta on mahdollista kehittyä luonnollinen, innostava ja jännittävä osa opiskelua.