Liikenneturvan Filla&Rillassa opitaan turvallista pyöräilyä digitaalisesti
Arviointi Opetusteknologia Oppimisympäristöt
Paikka: Esityssali 13 -
Puheenjohtaja: Siekkinen Piritta
Ajankohta: 2.12.2021 16.30 - 17.00 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Luokanopettajat

Liikenneturvan Filla&Rillassa opitaan turvallista pyöräilyä digitaalisesti
Suunnittelija  at Liikenneturva ida.maasalo@liikenneturva.fi


Maasalo Ida
Maasalo Ida Suunnittelija  at Liikenneturva ida.maasalo@liikenneturva.fi 0504721501

Vuorio Jaakko
Vuorio Jaakko Väitöskirjatutkija  at Tampereen Yliopisto jaakko.vuorio@tuni.fi

Liikenneturvan Filla&Rilla (fillarilla.fi) on ilmainen digitaalinen oppimisympäristö. Se on suunnattu luokka-asteille 3 – 6 turvallisen pyöräilyn oppimisen tueksi. Esityksessä esittelemme Filla&Rillaa ja kerromme sen kehitystyöstä.

Kyky turvalliseen itsenäiseen liikkumiseen on tärkeä arjen taito. Pyöräilykasvatus on myös mainittu opetussuunnitelmassa itsestä huolehtimisen ja arjen taitojen laaja-alaisten osaamistavoitteiden yhteydessä. Asetimme Filla&Rillan tavoitteeksi, että sen tulee tukea opettajia suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen liikennekasvatustyön toteuttamisessa edistäen siten lasten itsenäistä turvallista pyöräilyä.

Filla&Rilla julkaistiin tammikuussa 2018 innostuneella vastaanotolla. Filla&Rillan digitaalinen toteutus mahdollistaa monipuoliset tehtävät, palautteellisuuden ja pelillisten elementtien hyödyntämisen. Tämä tukee oppimista ja pitää oppilaiden motivaatiota yllä harjoittelussa.

Perustuen ensimmäisen käyttövuoden kokemuksiin julkaisimme Filla&Rillasta uudistetun versio elokuussa 2019. Uudistustyössä kiinnitimme erityistä huomioita siihen, että Filla&Rillan tulee olla helppokäyttöinen. Esimerkiksi rekisteröitymisestä luovuttiin. Uudessa versiossa myös rakenne ja tehtävät uudistettiin perustuen käyttökokemuksiin ja uusimpaan tutkimuskirjallisuuteen.

Filla&Rillan uudistuneen rakenteen perustuminen eri lukuvuosille suunnatuille tasoille ohjaa opettelemaan oikeita asioita oikeassa järjestyksessä. Filla&Rillassa jokaisen oppimisosion päätteeksi oppilaat saavat itselleen ladattavan todistuksen. Se sisältää tehtäviä kotona ja koulussa tehtäväksi. Tavoitteena on, että opittu todella siirtyy todelliseen liikenneympäristöön.

Filla&Rillassa eri turvallisen pyöräilyn osa-alueet katetaan suunnitelmallisesti. Tehtäviä tekemällä opitaan liikennesääntöjä ja turvavarusteiden asianmukaista käyttöä. Lisäksi käsitellään esimerkiksi tarkkaavaisuuden merkitystä liikenteessä. Keskiössä on myös lapsen ymmärryksen lisääminen omien taitojen tasosta. Filla&Rillaan kuuluu myös virtuaalimaailma, jossa harjoitellaan havaintojen tekemistä liikenteessä.

Opettajien toteuttaman koulujen liikennekasvatuksen lisäksi lasten vanhemmilla ja muulla lähipiirillä on keskeinen asema lasten liikennekasvattajina. Filla&Rillan tavoitteena onkin toimia väylänä kodin ja koulun välillä sekä innostaa turvalliseen aktiiviseen pyöräilyyn.

Testasimme uudistunutta Filla&Rillaa ennen sen julkaisua vanhempien ja lapsien kanssa sekä myös kouluissa oppitunneilla. Testausten mukaan oppimisympäristö on helppo käyttää ja oppilaat viihtyvät sen parissa.

Pitkäjänteinen kehitys- ja tutkimustyömme oppimisympäristön parissa tulee jatkumaan. Selvitämme opettajille suunnattujen kyselyiden avulla, tukeeko Filla&Rilla suunnitelmallisen liikennekasvatuksen toteuttamista. Lisäksi tutkimme, mitä oppilaat oppivat Filla&Rillaa käyttäessään. Tulosten perusteella päivitämme tarvittaessa Filla&Rillaa entistä toimivammaksi.

Esityksessä esittelemme Filla&Rillaa sekä avaamme kehitystyön taustoja ja kokemuksiamme. Kerromme myös suunnitelmistamme tutkimuksen suhteen jatkossa.