Laserleikkaus ja 2D-piirtäminen osana teknologiaopetusta
(1 tunti 30 minuuttia)Kuinka voit hyödyntää laserleikkausta koko opetusryhmän kanssa?

Työpajassa käydään läpi vektoripiirtäminen opetusryhmän kanssa (Inkscape-ohjelma), laserleikkauksen käyttömahdollisuudet teknologiaopetuksessa sekä käytännön harjoituksia laserleikkuria hyödyntäen.

Opettajana toimii teknologiaopetuksen ammattilainen, Heikki Pullo. Lisätietoja hänen osaamisestaan löytyy sivulta www.makerspaceman.com

Oma tietokone mukaan.