CampusOnline - joustavaa ja kannattavaa ristiinopiskelua
ristiinopiskelu
Paikka: Esityssali 23 -
Puheenjohtaja: Ari Korhonen
Ajankohta: 2.12.2021 17.15 - 17.45 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Korkeakoulut: Rehtorit ja johtajat

CampusOnline - joustavaa ja kannattavaa ristiinopiskelua
projektipäällikkö  at JAMK paula.tyrvainen@jamk.fi


Turun ammattikorkeakoulu, Simola Sanna
Simola Sanna , Lehtori
Turun ammattikorkeakoulu
sanna.simola@turkuamk.fi

JAMK, Tyrväinen Paula
Tyrväinen Paula , projektipäällikkö
JAMK
paula.tyrvainen@jamk.fi 0405309231

Ammattikorkeakoulujen yhteinen verkko-opintotarjontaa kokoava portaali CampusOnline.fi on ollut toiminnassa yli kolme vuotta ja nyt on aika tarkastella tilastoja ja opiskelijapalautetta. Mitä opintoja portaalissa tarjotaan ja mitkä opinnot ovat suosituimpia? Millaista palautetta opiskelijat opinnoista ja portaalista antavat? Mistä korkeakouluista opintotarjonta tulee, entä opiskelijat? Mitkä ovat ristiinopiskelun taloudelliset vaikutukset ammattikorkeakouluille? Näiden kysymysten lisäksi vastaamme kysymykseen miltä CampusOnlinen tulevaisuus näyttää. 

Vuosi 2019 oli CampusOnlinessa voimakkaan kasvun aikaa; vuoden aikana CampusOnlinessa oli tarjolla yli 1300 opintojaksoa ja opintopisteitä syntyi lähes 110 000. CampusOnline tuotti tuolloin peräti 74 % kaikista ammattikorkeakoulujen yhteistyöopintopisteistä. Kasvu jatkui myös vuonna 2020, pelkästään kesällä 2020 CampusOnline tuotti yli 76 000 opintopistettä ja koko vuonna yli 175 000 opintopistettä. Myös CampusOnlinen osuus kaikista ammattikorkeakoulujen yhteistyöopintopisteistä kasvoi.

Opiskelijapalaute opinnoista on ollut myönteistä. Merkittävä syy opintojen suorittamiselle CampusOnlinessa on opintojen jouduttaminen eli ristiinopiskelu nähdään mahdollisuutena nopeampaan valmistumiseen. Lisäksi CampusOnline –opinnot lisäävät joustavuutta ja mahdollistavat yksilöllisten valintojen tekemisen, portaalin kautta suoritetaan opintoja, joita omassa korkeakoulussa ei ole tarjolla. Haasteena ristiinpiskelussa on keskeyttäminen, vuonna 2019 opinnot suoritti loppuun 39 % ilmoittautuneista. 

Ristiinopiskelu hyödyttää sekä opintoja tuottavia, että niitä kuluttavia korkeakouluja. Opintojen tarjoaminen muiden korkeakoulujen opiskelijoille on ollut taloudellisesti kannattavaa, ristiinopiskelu on AMKien rahoitusmallissa 1% painoarvolla. Korkeakoulut, joista opiskelijat liikkuvat muihin korkeakouluihin, saavat puolestaan lisää valinnanvaraa.  

CampusOnline -toimintaa on kehitetty Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella eAMK- ja COL-hankkeissa. Hankerahoitus on päättynyt, mutta ammattikorkeakoulujen rehtorit ovat päättäneet, että toimintaa jatketaan ammattikorkeakoulujen omalla rahoituksella ainakin vuoden 2022 loppuun saakka.