Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi starts on 1. joulukuuta 2021 klo 10.00.00 +0200
Yrittäjyysvalmiuksia maahanmuuttajille verkossa

Yrittäjyysvalmiuksia maahanmuuttajille verkossa
FM, TKI-asiantuntija  at Turun yliopisto anita.hartikainen@utu.fi


LAB-ammattikorkeakoulu, Ahola Marja
Ahola Marja Asiantuntija  at LAB-ammattikorkeakoulu marja.ahola@lab.fi

Turun yliopisto, Hartikainen Anita
Hartikainen Anita FM, TKI-asiantuntija  at Turun yliopisto anita.hartikainen@utu.fi

KOKOMA-hankkeessa kehitetään verkossa toteutettava opintokokonaisuus korkeakoulutetuille maahanmuuttajille. Opintokokonaisuus tukee yrittäjyysvalmiuksien ja  suomen kielen kehittymistä sekä nopettaa sijoittumista työmarkkinoille. Koulutusmalli pilotoitiin kaksi kertaa. Paikasta riippumaton koulutus toteutettiin verkossa ja ryhmä- sekä pienryhmäopetus online-tapaamisissa. Koulutusten jälkeen arvioidaan hankkeen vaikuttavuutta ja kehitetään MOOC-kurssi, jota voi opiskella itsenäisesti ja jota korkeakoulujen opettajat voivat käyttää yrittäjyysvalmiuksien opettamisessa. Hankkeessa tuotetaan opetushenkilöstölle opas, jossa kuvataan Kokoma-MOOCin käyttöönotto ja osallistujan ohjausprosessi sekä avataan tarvittavat resurssit. Opiskelijan opintopolku kuvataan opiskelijan oppaassa.

Hankkeen tavoitteista ja vaikuttavuudesta voi lukea lisää täältä: https://lab.fi/fi/projekti/kokoma