Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019 starts on 20. maaliskuuta 2019 klo 10.00.00 +0200
Tuettua verkko-opetusta erityistilanteissa
Etäopetus Hyvät käytänteet opetuksen kehittäminen oppijalähtöisyys Yksilöllinen oppiminen
Paikka: Esityssali 12 -
Ajankohta: 21.3.2019 13.30 - 14.00 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Erityisopettajat

Tuettua verkko-opetusta erityistilanteissa
verkko-ohjaaja  at Otavan Opisto info@otavanopisto.fi


Otavia, Manninen  Annukka
Manninen Annukka verkko-ohjaaja  at Otavia annukka.manninen@otavanopisto.fi 0447945108

Sergejeff Johanna
Sergejeff Johanna projektipäällikkö  at Valteri-koulu Mikael johanna.sergejeff@valteri.fi 029 533 2110

Opiskelu lähikoulussa on epäilemättä paras ratkaisu kaikille. Aina se ei kuitenkaan ole mahdollista. Erilaisten psyykkisten, sosiaalisten ja fyysisten ongelmien vuoksi oppilas saattaa olla pois lähiopetuksesta pitkiäkin aikoja. Poissaolojen lisääntyminen nostaa puolestaan kynnystä kouluunpaluuseen. Vaikka lähiopetukseen osallistuminen takkuaa, elää haave päättötodistuksesta usein vahvana. Kotona opiskelevan oppilaan pedagoginen tukeminen on kuitenkin osoittautunut haastavaksi tehtäväksi.

Tilannetta on lähdetty ratkaisemaan Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa tarjoamalla nuorille mahdollisuutta tuettuun verkko-opiskeluun.

Hankkeen toiminta pohjautuu aikaisempaan valtakunnalliseen pilottihankkeeseen. Hankkeessa 8- ja 9-luokkalaisten koulua käymättömien oppilaiden opintoja tuetaan uudella tavalla verkossa opetuksen, ohjauksen sekä verkkomateriaalin keinoin. Erityisopettajat järjestävät yksilö- ja pienryhmätapaamisia ja aineenopettajat ohjaavat ja opettavat ryhmäkursseja. Lisäksi joissakin kouluissa osa opetuksesta striimataan suoraan luokkahuoneesta oppilaan kotiin. Hankkeen piirissä verkko-opintojaan tekevälle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma opintojen edistämisestä yhteistyössä oppilaan oman koulun ja huoltajien kanssa. Verkko-opiskelu antaa mahdollisuuden muiden samassa tilanteessa olevien nuorten tapaamiselle (vertaistuki) sekä opetuksen ja ohjauksen tarjoamiselle itseopiskelupakettien sijaan. Parhaillaan kahdeksassa pilottikunnassa toimintaa kehitetään siten, että oman lähikoulun toimijat voivat ohjata nuorta sekä lähellä että etänä. Myös käytössä olevaa oppimisympäristöä sekä siellä olevia kursseja kehitetään paremmin perusopetusikäisiä palveleviksi. Hankkeen tuella opiskelee tällä hetkellä noin 50 peruskoululaista eri puolilta Suomea.

Foorumiesityksessä kuvataan oppilaiden kohtaamia haasteita perusopetuksen loppuun saattamisessa sekä käydään läpi niitä pedagogisia ja oppilaiden henkilökohtaisiin tilanteisiin räätälöityjä ratkaisuja, joita tässä hankkeessa ja tätä edeltäneissä pilottihankkeissa on kehitetty perusopetusikäisten erityisopetuksen ja verkko-opiskelun tueksi. Tavoitteena on kehittää käytössä olevaa verkko-oppimisympäristöä palvelemaan entistä paremmin yksittäisten oppilaiden oppimisen tarpeisiin ja tukemaan sujuvia oppimisen polkuja perusopetuksen päättövaiheessa. Hankkeessa pyritään luomaan pysyvä toimintamalli, jolla voidaan vastata myös muiden kuin nykyisten pilottikuntien tarpeisiin.