Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019 starts on 20. maaliskuuta 2019 klo 10.00.00 +0200
Teemasta toimeen! Lukion teemaopintokursseja kehittämässä
Hyvät käytänteet opetuksen kehittäminen opiskelijoiden aktivointi osallistava oppiminen tutkiva oppiminen
Paikka: Esityssali 36 -
Ajankohta: 22.3.2019 9.30 - 10.00 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Lukion opettajat

Teemasta toimeen! Lukion teemaopintokursseja kehittämässä
verkko-ohjaaja  at Otavan Opisto eveliina.poysti@otavanopisto.fi


Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, Siven Miia
Siven Miia Nettilukion vetäjä  at Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia miia.siven@otavia.fi

Pöysti Eveliina
Pöysti Eveliina verkko-ohjaaja  at Otavan Opisto eveliina.poysti@otavanopisto.fi 0447945343

Mistä on onnistuneet teemaopintokurssit tehty? Kuinka osallistaa opiskelijat tutkivaan ja uutta luovaan työskentelyyn, joka kehittää kykyä tiedonalarajat ylittävään tarkasteluun, laaja-alaisten osaamisalueiden kehittämiseen ja yhteistyöhön niin opiskelijoiden kesken kuin lukion ulkopuolistenkin toimijoiden kanssa? Millaisen mahdollisuuden onnistuneesti rakennettu teemaopintokurssi tarjoaa lukion toimintakulttuurin kehittämiseen, opettajien väliseen yhteistyöhön ja oppivan yhteisön rakentumiseen? Miten motivoida opiskelija mukaan teemaopintokursseille?

Nykyiset ja tulevat lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien perusteet haastavat lukioita rakentamaan aidosti tiedonalarajat ylittäviä ja aihekokonaisuuksiin pureutuvia kurssikokonaisuuksia. Teemaopintokurssit tarjoavat mahdollisuuden testata erilaisia opiskelijoita osallistavia ja aktivoivia menetelmiä sekä kokeilla monipuolisia tapoja tukea opiskelijan työskentelyä oppimisenaikaisella jatkuvalla arvioinnilla ja palautteella.

Hankkeen tavoitteena on teemaopintokurssien kehittäminen ja pilotointi yhdessä sekä nuorisoasteen että aikuisten lukiokoulutuksen järjestäjien kanssa. Hankkeessa luodaan kolme lukion teemaopintokurssitoteutusta materiaaleineen. Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan teemaopintokurssit seuraavien teemojen ympärillä: (1) Agenda 2030, (2) Ihminen, kone ja keinoäly sekä (3) Tulevaisuuden lukio. Kurssit rakennetaan yhdessä pilottilukioiden kanssa ja ne testataan hankkeen aikana käytännössä. Kurssitoteutusten julkaistavaa materiaalia kehitetään jokaisen pilottitestauksen kokemusten perusteella.

Teemoissa haastetaan opiskelijat tutustumaan kestävään kehityksen, keinoälyn ja tulevaisuudentutkimuksen keskeisiin kysymyksiin ja innovoimaan näihin yhdessä ratkaisuja. Opiskelijan työskentelyä tuetaan toimintamallilla, joka etenee aiheeseen perehtymisestä ongelman havaitsemiseen ja rajaamiseen, oman työskentelyn tavoitteiden asettamiseen, tilannekartoitukseen ja tiedonkeruuseen, kehämäiseen kokeilevaan ratkaisun kehittämiseen ja oman toiminnan ja työskentelyn arviointiin. Pedagogiset perusteltu ja yhteiskehitetty malli edistää innovaatio-osaamisen, tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen sekä ryhmätyöskentely- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Teemaopintokurssien mallit ja materiaalit kuvataan ja julkaistaan avoimesti hyödynnettäväksi.

Foorumisesityksessä käydään läpi teemaopintokurssien keskeisiä periaatteita sekä esitellään hankkeessa tuotettuja innovatiisia teemaopintokurssimalleja. Osallistujat saavat halutessaan käyttöönsä jo valmiiksi saatua teemaopintokurssimateriaalia testattavaksi omassa opetuksessa. Hankkeessa tuotetut mallit tarjoavat lisäksi mahdollisuuden testata LOPS2021-työtä tukevia teemaopintototeutuksia.

Esitysaineisto