Simulaatiot tehostavat ammatin oppimista
ammatillinen koulutus Opetusteknologia Virtuaaliympäristöt
Paikka: Esityssali 13 -
Puheenjohtaja: Olavi Arra
Ajankohta: 21.3.2019 16.00 - 16.30 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Ammatillinen oppilaitos: Opettajat

Simulaatiot tehostavat ammatin oppimista
kehittämiskoordinaattori  at Koulutuskuntayhtymä Tavastia anu.konkarikoski@kktavastia.fi


HAMK Edu, Paananen Henry
Paananen Henry lehtori  at HAMK Edu henry.paananen@hamk.fi +358 50 320 7950

Välkkynen Jari
Välkkynen Jari lehtori  at Koulutuskuntayhtymä Tavastia jari.valkkyneni@kktavastia.fi +358 50 4391380

Viime vuosina ammatillisen koulutuksen monilla aloilla opeteltavia käden taitoja on ollut mahdollista harjoitella uudella kustannuksia vähentävällä ja harjoittelutunteja lisäävällä menetelmällä. Lisätystä ja virtuaalitodellisuudesta on tulossa suosittu oppimisen tukiväline varsinkin ammatillisen koulutuksen kädentaitojen alkuvaiheen harjoittelun tueksi.

Tilannesidonnaisen oppimisen teoria tukee tätä. että tieto tulisi pystyä sitomaan aitoihin stimulaatioihin, jotta niistä tulee oppijoille merkityksellistä tietoa (Knobelsdorf, 2015). Tietoa opitaan, sisäistetään ja sovelletaan siten, että tiedolle tulee arvo ja merkitys opitussa kontekstissa (Golonka, E. M., Bowles, A. R., Frank, V. M., Richardson, D. L., & Freynik, S. (2014)). Tilannesidonnainen oppiminen voi simuloida autenttista tai virtuaalista tilannetta johon oppija voi törmätä arkitilanteessa (John R. Anderson, Lynne M. Reder, Herbert A. Simon 1996). Tilannesidonnainen oppiminen muuttaa oppimistilanteen painopistettä opettajajohtoisesta oppimisesta oppijakeskeiseen oppimistyyliin. Opiskelijoiden tulisi yhdistää heidän taustatietojaan uuteen tilanteessa saatuun informaatioon (Suchman, 1987).  Tilannesidonnainen oppiminen tukee myös tiedon sisäistämistä. Opettajien rooli muuttuu ohjaavammaksi neuvonantajaksi ja oppimisen fasilitaattoriksi, jotka antavat tukea ja palautetta oppimistilanteessa (Cobb & Bowers, 1999).

Vähemmällä enemmän -malli on onnistunut, koska simulaatioita on ollut mahdollista rakentaa muutaman tuhannen euron kustannuksella virtuaalilaseille, jolloin työsalissa olevia investointi- ja materiaalikustannuksiltaan korkeita työkoneita ja -laitteita on mahdollista korvata ja monistaa virtuaalilasien avulla. Malli on luotu sellaiseksi, että kun opiskelija on harjaannuttanut käden taitojaan riittävästi simulaattorin avulla, hän siirtyy käyttämään oikeaa laitetta. Toistaiseksi simulaattorit ovat vielä vain harjoittelua varten, emmekä päästä opiskelijaa työelämään ilman oikeidenkin laitteiden käyttämistä.

Foorumiesityksessämme esittelemme, miten simulaattoreiden avulla lisätään opiskelijan saamaa harjaantumista ja miten olennainen data kerätään osaksi hänen digitaalista oppimisympäristöään. Kerromme myös, miten simulaattorit saadaan maksamaan itsensä takaisin. Pohdimme myös, miten simulaattorit ja robotisaatio kulkevat käsi kädessä teknologian kehittymisessä ja kuinka ihmistyönä tehtäväksi jäävät kaikkein vaikeimmat kohteet.