Oppilaat ohjelmoivat monialaisen oppimiskokonaisuuden web-sovellukseksi
21st century skills digitalisaatio erityisopetus ohjelmointi tieto- ja viestintäteknologia
Paikka: Esityssali 14 -
Puheenjohtaja: Petri Lounaskorpi
Ajankohta: 21.3.2019 11.15 - 11.45 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Peruskoulun aineenopettajat


Ilkkala Ville
Ilkkala Ville Toimitusjohtaja  at Valaa Technologies Oy ville.ilkkala@gmail.com +358 50 3088877

Toivanen Tero
Toivanen Tero Erityisluokanopettaja, KM  at IT-kouluttajat ry teromakotero@gmail.com +358 50 5734127

Toivanen Tero
Toivanen Tero Erityisluokanopettaja  at IT-kouluttajat ry teromakotero@gmail.com +358 50 5734127

Järjestimme kokeilun Espoon Kilonpuiston koulussa loka-marraskuussa 2018. Oppilaat toteuttivat monialaisen oppimiskokonaisuuden, jonka aiheena oli heidän itsensä valitsema "ilmaston muutos". Oppilaat vastasivat sekä suunnittelusta, sisällöstä että teknisestä toteutuksesta. Oppilaat olivat yläkoulun oppilaita (7-9 lk), jotka opiskelevat pienryhmässä. 

Nykyaikaisten web-sovellusten kehittäminen on yleisesti käytössä olevilla työkaluilla erittäin monimutkaista. Usein yksinkertainenkin projekti vaatii onnistuakseen lukuisia kirjastoja ja joskus jopa useita eri ohjelmointikieliä (esim. HTML, CSS, JavaScript, PHP ja SQL). Interaktiiviset web-sovellukset ovat kuitenkin oppilaille mieluisia ympäristöjä.

Kokeilun tavoitteena oli luoda interaktiivinen, avointa dataa visualisoiva web-sovellus itse valitusta aiheesta. Oppilaat valitsivat SPR:n “Riskien keskellä” -materiaaleista aiheeksi ilmastonmuutoksen ja hyödynsivät avointa dataa: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt -tilastoa. Aikaa kokeilulle oli viisi koulupäivää.

Oppilaat olivat aikaisemmin käyneet läpi HTML:n perusteet ja olivat käyttäneet kaksi kaksoistuntia avoimen lähdekoodin sovelluskehitysympäristön perusteiden läpikäyntiin ennen kokeilun alkua. Oppilaat olivat myös opiskelleet jo aikaisemmin ohjelmointia mm. Scratch:llä ja Python:lla hyödyntäen avoimia oppiresursseja: Scratch-klubia ja Python-klubia.

Kokeilun tuloksena oppilaat loivat web-sovelluksen, joka jakautuu horisontaalisti kahteen osaan. Vasemmalla puolella on interaktiivinen kaavio, jossa käyttäjä pääsee vertailemaan pääkaupunkiseudun kaupunkien päästöjä kategorioittain. Oikealla puolella kerrotaan laajemmin ilmastonmuutoksesta tekstien, kuvien ja videoiden avulla. Sieltä löytyvät myös kaikki lähdeviitteet.

Tämän projektin, tai jonkin aivan uuden, voit toteuttaa luokassasi. Foorum-esityksessämme kerromme kuinka se onnistuu.