Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019 starts on 20. maaliskuuta 2019 klo 10.00.00 +0200
Mysteerikoulu - oppilaat ratkovat oppimispolun varrella olevia oppimistehtäviä, joissa tarvitaan itsenäisiä tiedonhankintataitoja
oppijalähtöisyys tiedonhankinta tutkiva oppiminen
Paikka: Esityssali 12 -
Ajankohta: 22.3.2019 11.45 - 12.15 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Luokanopettajat

Mysteerikoulu - oppilaat ratkovat oppimispolun varrella olevia oppimistehtäviä, joissa tarvitaan itsenäisiä tiedonhankintataitoja
luokanopettaja  at Ylöjärven kaupunki niko.virtanen@ylojarvi.fi


Uusi-Viitala Jyrki
Uusi-Viitala Jyrki luokanopettaja  at Ylöjärven kaupunki jyrki.uusi-viitala@ylojarvi.fi

Virtanen Niko
Virtanen Niko luokanopettaja  at Ylöjärven kaupunki niko.virtanen@ylojarvi.fi 0442520598

Vuorio Jaakko
Vuorio Jaakko väitöskirjatutkija  at Tampereen Yliopisto jaakko.vuorio@gmail.com 050 509 9207

Mysteerikoulussa on kyse oppiainerajoja rikkovista ja laaja-alaisista (esim. yrittäjyyskasvatus) oppisisällöistä, joissa oppilaita osallistetaan ja ohjataan toimimaan aktiivisena tiedonhankkijana ja tiedon jäsentelijänä. Oppimiskokonaisuudet ovat verkossa oppimispolkuina, jotka noudattelevat soveltaen tutkivan oppimisen vaiheita.Oppimispolkujen varrella on myös itse- ja vertaisarviointiin liittyviä tehtäviä. Oppimispoluilla on lisäksi ongelmanratkaisutaitoja kehittäviä ja vaativia mysteereitä.

Opetushallituksen tukeman Mysteerikoulu-hankkeen yhteydessä on toteutettu Ylöjärven koulujen Chromebook- ja G Suite for Education -pilotti, jossa hankkeeseen osallistuvien luokkien oppilailla on henkilökohtaiset laitteet. Hankkeessa on kehitetty 3D-tekniikkaan liittyvää tekniikkaa ja yritysyhteistyötä. Tutkimuskumppanina on Tampereen Yliopiston TRIM-tutkimuskeskus, joka tutkii oppilaiden tiedonhankintataitojen kehittymistä.