Esimies- ja tiimitaitoja käänteisen oppimisen periaatteella verkkokurssin tuella
21st century skills henkilöstökoulutus Hyvät käytänteet johtaminen käänteinen opetus opiskelu- ja työelämävalmiudet oppiva yhteisö toimintakulttuuri yhteisöllinen tiedon tuottaminen yhteisöoppiminen
Paikka: Esityssali 12 -
Puheenjohtaja: Kimmo Koskinen
Ajankohta: 22.3.2019 12.30 - 13.00 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Henkilöstökouluttajat

Esimies- ja tiimitaitoja käänteisen oppimisen periaatteella verkkokurssin tuella
Toimitusjohtaja, valmentaja  at Heuristica Oy minna.rasila@heuristica.fi


Korhonen Aino
Korhonen Aino Hankekoordinaattori  at Heuristica Oy aino.korhonen@heuristica.fi 0503610499

Rasila Minna
Rasila Minna Toimitusjohtaja, valmentaja  at Heuristica Oy minna.rasila@heuristica.fi 0405536774

Rasila Minna
Rasila Minna Toimitusjohtaja, valmentaja  at Heuristica Oy minna.rasila@heuristica.fi 0405536774

Sankari Eeva
Sankari Eeva Johtava asiantuntija, Henkilöstöpalvelut  at Maanmittauslaitos eeva.sankari@mml.fi 0505225784

Maanmittauslaitos on toteuttanut käänteisen oppimisen periaatteella Hyvä ryhmä, toimiva tiimi -kurssin tiiminvetäjille ja esimiehille kolme kertaa, ja palaute on ollut erinomaista. Kurssia on aina kehitelty kokemusten perusteella. Kurssin suunnittelijat ja vetäjät Eeva Sankari ja Jukka Romppainen ovat erityisen mielissään yhteisöllisen oppimisprosessin toteutumisesta hyvinkin syvällisine reflektointeineen ja keskusteluineen. Yhdessä toteutuksessa oli myös Tullin henkilöstöä mukana, joten saatiin kahden organisaation “ristipölytystä” aikaan. Lisäksi kursseilla on kokeiltu erilaisia ratkaisuja/työmuotoja “kokeilukulttuurin” hengessä.

Hyvä ryhmä, toimiva tiimi -verkkokurssi on räätälöity Maanmittauslaitoksen omaan palveluun, ja saatu näin “oman organisaation näköiseksi”. Tavoitteena oli viedä oppimisprosessia yhteisölliseen suuntaan, missä onnistuttiin erinomaisesti. Sisältöjä ei tarvinnut muuttaa, ne olivat vetäjien mielestä jo alunperin huolellisesti mietittyjä ja relevantteja. – Toki on ollut osallistujia, joille jotkin asiat olivat jo tuttuja. Silti he kokivat, että oli hyvä kerrata. Oman iteraatioprosessin ja dialogin kautta asioita oivalsi uudella tavalla. Oppimistehtäviin sisältyi pohdintoja omaan työyhteisöön, sen arvoihin ja esim. ryhmän pelisääntöihin liittyen. Näihin liittyvät kysymykset laadittiin organisaation sisällä, ja niistä syntyi hienoja tarinoita ja kokemuksia pitkältäkin aikaväliltä työhistoriasta.

Eeva Sankari ja Jukka Romppainen pitävät pedagogisen prosessin tärkeinä elementteinä alun innostamista ja motivointia sekä sitä, että myös tunteet olivat mukana. Sitoutuminen, ryhmäytyminen, luottamus ja tuki ovat olleet avainasemassa oppimisprosessin etenemisessä. Myös kokeilu sparrauspareista toi lisäarvoa. Tällöin oli mahdollista päästä pintaa syvemmälle ja saada aikaan muutosta omassa työroolissa ja ryhmässä. Myös oma kehittämistehtävä, joka kulkee koko prosessin ajan mukana, toi motivaatiota jatkaa.

Kursseihin sisällytettiin orientoivan verkkotehtävän ja muiden oppimistehtävien lisäksi myös alku- ja lopputapaaminen sekä verkkotapaamisia. Nämä koettiin yhteisöllisyyden kannalta arvokkaiksi kohtaamisiksi henkilökunnan kesken, ihmiset  kun saattavat olla pitkienkin matkojen päässä toisistaan. Kahdella kurssilla aloitustilaisuus pidettiin skypellä ja päätös kasvotusten, yhdellä kurssilla taas sekä aloitus- että lopetustilaisuudet olivat kasvotusten.

Palautteen perusteella jatketaan vastaavalla prosessilla uusilla aiheilla ja mahdollisesti myös uusiin kohderyhmiin laajentaen.

Foorumiesityksessä esitellään toimintamallin pedagoginen toteutus, materiaalit ja osallistujien kokemuksia.