Aivot - yhdessä käyttöön, Tampereen kaupunkiseudun 3.-6.luokan ympäristöopin digitaalinen oppimateriaali
digitalisaatio opetuksen kehittäminen oppimateriaalit sisällöntuotanto
Paikka: Esityssali 36 -
Puheenjohtaja: Matti Ranta
Ajankohta: 22.3.2019 11.00 - 11.30 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Perusaste/lukio: Rehtorit ja johtajat

Aivot - yhdessä käyttöön, Tampereen kaupunkiseudun 3.-6.luokan ympäristöopin digitaalinen oppimateriaali
kehittäjäopettaja  at Tampereen kaupunki marko.j.lahtinen@lempaala.fi


Jurvela Harri
Jurvela Harri kehittämispäällikkö  at Tampereen kaupunki harri.jurvela@gmail.com 0408062829

Lahtinen Marko
Lahtinen Marko opetuspäällikkö  at Lempäälän kunta marko.j.lahtinen@tampere.fi 0444863518

Lempilä Helka
Lempilä Helka luokanopettaja  at Osake helka.lempila@pirkkala.fi

Turtiainen Simo
Turtiainen Simo kehittäjäopettaja  at Tampereen kaupunki simo.turtiainen@tampere.fi 0400887233

Tampereen kaupunkiseudun kunnat (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi) ovat yhdessä päättäneet tehdä digitaalisen, ei-kaupallisen, oppimateriaalin  3.-6.luokan ympäristöoppiin. Oppimateriaali on vuosiluokkaistettu paikallisen opetussuunnitelman mukaan ja on käyttäjien muokattavissa. Oppimateriaalin keskeisinä alustoina toimivat Reppu (moodle+H5P) sekä Office 365. Projekti on käynnistynyt syksyllä syksyllä 2018, demot valmistuvat marraskuussa 2018 ja ensimmäinen pilottijakso (4. luokan Eurooppa) tulee koekäyttöön  maaliskuussa 2019. Koko 4. luokan ympäristöopin oppimateriaali otetaan käyttöön lukuvuodeksi 2019-20. Seuraavana lukuvuonna 2020-21 käyttöön tulee 3. ja 5. luokan oppimateriaali ja lukuvuonna 2021-22 käytettävissä on myös 6. luokan oppimateriaali.

Ympäristöoppi tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden digitaalisuuden pedagogiseen hyödyntämiseen. Ympäristöopin oppimateriaali tarjoaa rakenteen yhteistyölle koulujen ja kuntien kesken, ja paikallisesti tehtynä mahdollistaa oppilaan oman lähiympäristön nostamisen suoraan oppimateriaaliin. Visuaalinen ja helposti eriytettävä oppimateriaali lisää kiinnostusta ympäristöoppiin ja tukee laaja-alaista osaamista ja jatkuvaa arviointia. Oppimateriaali sisältää oppilaan materiaalin, portfoliotyöskentelyn sekä tarvittavat opettajan materiaalit. Materiaalin käyttöön perehdytetään koulutuksilla ja vertaistuella.

Tervetuloa tutustumaan oppimateriaalin pilottijaksoon ja kuulemaan, kuinka koulutuksen järjestäjien oma oppimateriaalin tuotantoprosessi on organisoitu.