Innova - joka lukion yritysyhteistyömalli
Cooperation Creativity developing an operational culture Entrepreneurship Good practices student involvement
Target group: High School

Innova - joka lukion yritysyhteistyömalli
Lukion lehtori  at Pirkkalan kunta pasi.kervinen@pirkkala.fi


Uusi lukiolaki ja vastikään julkaistu LOPS2021 edellyttävät lukion opinnoilta laaja-alaisuutta, oppiaineiden integrointia sekä yritys- ja korkeakouluyhteistyötä, ylipäätään tavallisten aineoppituntien lisäksi uudenlaisia työmuotoja tulevaisuuden opiskelu- ja työelämätaitojen saavuttamiseksi. Innova tarjoaa yhden ratkaisun näihin vaatimuksiin ja lisäksi tiimityötaitoja sekä tunnustettua informaalia osaamista ja oppimista.

Innovassa esim. lukion 2. vuoden opiskelijat saavat tiimeittäin koulun ulkopuoliselta yhteistyökumppanilta yhden jakson (esim. 8 viikkoa) ajaksi innovaatiotehtävän johonkin omaan ongelmaansa. Mahdollisia kumppaneita ovat yritykset (yhden hengen yrityksestä Nokiaan), julkinen sektori (kunnat ja seurakunnat) sekä kolmas sektori, jonka kanssa työskentelyyn OPS:ssakin kehotetaan. Kyseessä ei ole työ-. harjoittelu- eikä TET-suhde eikä alihankinta vaan yritys vapauttaa nuorten ihmisten alihyödynnetty ideapotentiaali sekä urautumaton tapa nähdä maailma vailla meidän aikuisten lukkoja ("tuo on mahdotonta"; "näin on aina ennenkin tehty").

Innova-formaatissa ei liikutella rahaa, mutta jos tiimi ideoi jotakin, mikä voisi tuottaa toimeksiantajalleen lisäarvoa, on mahdollista neuvotella idean suoran omistusoikeuden lunastamisesta. Innova on kehitetty tamperelaisen Demola Globalin innovaatioekosysteemin pohjalta ja on ainoa juuri tässä muodossa toteutettava toisen asteen oppilaitoksen innovaatioyhteistyömuoto Suomessa. Demola toteuttaa vastaavankaltaista työskentelyalustaa useissa maissa korkeakoulujen ja suuryritysten yhteistyössä.

Nuoret osaavat jotakin, mitä aikuiset eivät enää ymmärrä. Innova-formaatti on skaalautuva ja helposti toteutettavissa missä hyvänsä lukiossa. Esityksessämme opiskelijatiimi kertoo omasta innovointiprosessistaan syksyltä 2019. Esitys koostuu opiskelijoiden demo-osuudesta, Innova-työkalun esittelystä sekä keskusteluosiosta.