Tuunaa, värkkää ja innovoi - STEAM-prosessi käyttöön

ITK-workshop

Registrations are closed

Workshop järjestetään Scandic Aulangolla tilassa 24.

Työpajassa käydään toiminnallisesti tuunaten, värkäten ja innovoiden läpi Oulun kaupungissa kehitetty STEAM-prosessin malli sekä monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnittelutyökalu. Kokopäiväiseksi suunniteltu työpaja rakentuu vahvaan pedagogiseen pohjaan, jonka kautta jokainen osallistuja on aktiivisesti mukana toiminnassa. 

STEAM-prosessin vaiheet ovat: tehtävä, taustatyö, ideointi, suunnittelu, toteutus ja jakaminen. Kaikki prosessin vaiheet tehdään pienissä ryhmissä ja niiden kautta syntyy ryhmän yhteinen tuotos, jonka pohjana tämän vuoden työpajassa ovat vialliset, käytöstä poistetut laitteet sekä AGENDA2030-tavoitteet. 

Työpajassa käydään STEAM-prosessin avulla läpi myös monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnittelua ja sen eri vaiheita. STEAM MOKin suunnittelutyökalussa on opettajille ohjaavia kysymyksiä ja vinkkejä oppimiskokonaisuuden suunnitteluun, oppilaiden osallistamiseen, toteutukseen sekä arviointiin. Työkalua käyttämällä opettajat pystyvät välttämään suurimmat "sudenkuopat", joita toimintaan voi liittyä. Osallistujat saavat työpajasta mukaansa monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnittelutyökalun sekä mallinnuksen STEAM MOKin arvioinnista.

Kohderyhmä

Työpaja soveltuu kaikille perusopetuksessa työskenteleville ja soveltuvin osin myös lukio-opettajille.

Tavoitteet

STEAM MOKin suunnittelutyökaluun tutustuminen
STEAM-prosessimallin haltuunotto
MOKin arviointityökaluun tutustuminen

Aikataulu

10.00 alustus aiheesta ja lämmittelytehtävä

10.30-12.00 työskentelyä

12.00-13.00 lounas

13.00-17.00 työskentelyä, jonka lomassa kahvit

Järjestäjä

Workshopin järjestää Oulun kaupunki.

Date & Time
Wednesday
October 5, 2022
10:00 AM 5:00 PM Europe/Helsinki
Location

Scandic Aulanko

Aulangontie 93
13210 Hämeenlinna
Finland / Suomi
info@itk-konferenssi.fi
Get the direction
SHARE

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.