Tunnista ja tue omaa osaamistasi digitaalisesti – työkaluja ja vinkkejä

ITK-workshop

Tickets for this Event are Sold Out

Workshop järjestetään Scandic Aulangolla tilassa 12.

Opettajilta odotetaan todella monipuolista osaamista ja osaamisvaatimukset vain kasvavat jatkuvasti. Tietoa on yhä enemmän saatavilla, mutta aikaa tiedonhankintaan ja oman osaamisen kehittämiseen vain rajallisesti. Tukea oman ammattitaidon ja osaamisen kehittämiseen, omien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen voi kuitenkin saada esimerkiksi erilaisilla digitaalisilla ratkaisuilla, joihin tässä työpajassa tutustutaan. 

Toiminnallisessa työpajassa työskennellään ohjatusti oman osaamisen tunnistamisen ja suunnittelun parissa digitaalisesti ja paperilla. Työpaja sisältää tiiviitä alustuksia hyvinvoinnista, kasvumyönteisyydestä ja osaamisen tunnistamisesta sekä jatkuvasta oppimisesta. Alustukset toimivat herätteinä omaan toimintaan. 

Työpajassa osallistuja oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja osaamistaan digitaalista demototeutusta hyödyntäen. Osallistuja rakentaa henkilökohtaista suunnitelmaansa osaamisensa kehittämiseksi ja saa vinkkejä digitaalisista työvälineistä jatkuvaan oppimiseen. Osallistujat pääsevät myös keskustelemaan muiden kiinnostuneiden kanssa opettajien digitaalisesta osaamisen kehittämisestä. 

Työpaja perustuu käynnissä olevaan projektiin, jossa digitaalista valmennustarjontaa testataan yhdessä vahvan koulutuntemuksen ja koulujen toimintakulttuurin valmennusosaamisen kanssa. Työpajassa jaetaan oppeja projektista ja kuntien palautteesta.

Työpaja on myös osa kielitieteellisen väitöskirjatyön aineistonkeruuta. Osallistumalla työpajaan osallistuja antaa suostumuksensa sille, että työpajasta kerätään aineistoa. Aineistoa kerätään luottamuksellisesti ja anonyymisti, ja kaikille osallistujille tarjotaan mahdollisuus tutustua tietosuojailmoitukseen. Työpajan osallistujien yhteystietoja ei missään vaiheessa yhdistetä tutkimusaineistoon. 

Kohderyhmä

Työpaja soveltuu kaikille opettajille kouluasteesta riippumatta. Työpajassa keskitytään opettajan osaamiskenttään, mutta kaikki osaamisen kehittämisestä kiinnostuneet voivat hyötyä työpajasta.

Tavoitteet

Osallistuja

  • oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja osaamistaan digitaalisuutta hyödyntäen

  • työstää omaa osaamisen kehittämisen suunnitelmaansa ohjatusti

  • saa ideoita digitaalisuutta hyödyntävistä työvälineistä jatkuvaan oppimiseen.

Aikataulu

14.00–14.15 Alustus: Hyvinvointi, kasvumyönteisyys ja opettajan laaja-alainen osaaminen

14.15–14.45 Työpaketti 1: Tunnistetaan

  • Oman osaamis- ja vahvuusprofiilin rakentaminen ohjatusti

14.45–15.20 Työpaketti 2: Kartoitetaan

  • Itsensä johtaminen digitaalisessa toimintaympäristössä

  • Jatkuvan oppimisen polun suunnittelun perusteet

  • Työvälineitä jatkuvaan oppimiseen & esimerkkivalmennuksia

Tauko

15.30–16.15 Työpaketti 3: Suunnitellaan

  • 1+6 kuukautta -suunnitelman valmistelua yhdessä ja ohjatusti

16.15–16.30 Loppuyhteenveto

Järjestäjä

Workshopin järjestää Otava Oppimisen palvelut.

Date & Time
Wednesday
October 5, 2022
2:00 PM 5:00 PM Europe/Helsinki
Location

Scandic Aulanko

Aulangontie 93
13210 Hämeenlinna
Finland / Suomi
info@itk-konferenssi.fi
Get the direction
SHARE

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.