Oppimisen visio ohjaamassa teknologiahankintoja

ITK-workshop

Event is cancelled

Oppimisen vision on nähty olevan vaikuttava tekijä opetusteknologiaratkaisujen hankinnoissa. Mistä visio rakentuu ja miten se saadaan valjastettua opetusteknologioiden vaikuttaviin hankintoihin. Aihetta alustetaan työpajassa aiempien selvitysten tietojen perusteella ja aiheesta käydään keskustelua pienryhmissä sekä yhteisesti. Työpajan vetäjät fasilitoivat keskustelua.  

Työpajan järjestäjät ovat tehneet syksyllä 2022 selvityksen, joka kytkeytyy oppimisen visioon. Selvityksen kohteena on ollut ammatilliset koulutuksen järjestäjät. 

Työpajan tavoitteena on syventyä tarkemmin siihen, miten visio ohjaa valintoja ja millaisilla käytännöillä varmistetaan, että valinnat ja hankinnat tukevat ennakkoon määritettyä visiota. 

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen asiantuntijat ym. ovat pääasiallinen kohderyhmä, mutta myös opettajat, johtajat ja muiden asteiden toimijat ovat tervetulleita.

Tavoitteet

Antaa näkökulmia ja haastaa pohtimaan seuraavia kysymyksiä: 

  1. Miten todennetaan, edistääkö opetusteknologiavalinta oppimisen visiota? 

  2. Miten visio käytännössä ohjaa valintoja? 

  3. Ovatko visioon pohjautuvat hankintaesitykset digitaalisia & vaikuttavia? 

  4. Mitkä tekijät tukevat/haastavat vision toteutumista hankintojen kautta? 

Lisäksi työpajan keskustelujen pohjalta tuotetaan avoin kaikille yhteinen käytettävissä oleva tuotos ja se on saatavilla työpajaa järjestävien organisaatioiden verkkosivuilla työpajan toteutuksen jälkeen. 

Aikataulu

Työpajassa pidetään lyhyitä n. 15 minuutin mittaisia alustuksia. Jokaisen alustuksen jälkeen on työpajan tavoitteisiin pohjautuvaa fasilitoitua keskustelua. Keskustelussa pienryhmien ajatuksia kerätään sähköiselle alustalle (esim. Padlet), ja tulokset käydään yhdessä läpi. Näitä materiaaleja käytetään lopputuotoksen valmisteluun. Työpajan lopuksi jokainen valitsee muutamat tärkeimmät ideat oman organisaation toimintaan vietäväksi. Kahvitauko työpajan puolivälissä. 
Järjestäjä

Workshopin järjestää Oppiva Invest Oy ja Kooppi asiantuntijapalvelut.

Date & Time
Wednesday
April 19, 2023
10:00 AM 1:00 PM Europe/Helsinki
Location

Scandic Aulanko

Aulangontie 93
13210 Hämeenlinna
Finland / Suomi
info@itk-konferenssi.fi
Get the direction
SHARE

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.