Event ITK2022 starts on October 5, 2022 at 10:00:00 AM +0300
Paikkatieto toiminnallisen ja digitaalisen opetuksen tukena, case: Ympäristökokemus-haaste
Education technology
Aseta suosikiksi
Target group: General upper secondary school teachers

Jantunen Riikka GIS Specialist, oppilaitosyhteyshenkilö  at Esri Finland Oy riikka.jantunen@esri.fi 0400588568


Jantunen Riikka GIS Specialist, oppilaitosyhteyshenkilö  at Esri Finland Oy riikka.jantunen@esri.fi 0400588568

Geomedia on vahvasti mukaan nykyisessä lukioiden opetussuunnitelmassa, ja paikkatieto on oleellinen osa geomediaa. Yrityksemme Esri Finland tukee geomedian opetusta ja paikkatieto-osaamisen kehittämistä suomalaisissa kouluissa tarjoamalla ensimmäisen ja toisen asteen oppilaitoksille maksuttoman GIS for Schools -ohjelman. Ohjelmaan liittyneet koulut saavat opetuskäyttöön täysin maksutta selainpohjaisen ArcGIS Online -paikkatietoalustan, laajan kokoelman suomalaisia ja kansainvälisiä aineistoja sekä kattavat koulutusmateriaalit ja tukiverkoston. Paikkatietoalustan avulla oppilaat oppivat tutkimaan sekä globaaleja että lokaaleja ilmiöitä, vahvistavat alueellista ajatteluaan ja rakentavat ongelmanratkaisutaitojaan.

Pohdimme keväällä 2021 yhdessä muutaman lukio-opettajan kanssa, miten lukioissa voitaisiin helposti hyödyntää tarjoamaamme paikkatietoalustaa geomedian opetuksen tukena. Monellakaan opettajalla ei ole aikaa itse perehtyä uusiin ohjelmistoihin kovin syvällisesti ja laatia oppilaille riittävän haastavia harjoitustöitä. Tämän pohdinnan perustella ideoimme Ympäristökokemus-haasteen, johon laadimme yrityksessämme valmiit harjoitukset kattavine ohjeineen.

Haasteen tavoitteena oli opettaa lukiolaisille paikkatiedon keräämistä, visualisointia ja esittämistä käytännön toiminnan kautta sekä näin kasvattaa opiskelijoiden geomediavalmiuksia tulevia opintoja varten. Haasteessa hyödynnettiin pilvipohjaista ArcGIS Online -paikkatietoalustaa ja sen mobiilisovelluksia.

Haasteessa lukiolaisten tehtävänä oli kerätä kartalle erilaisia tunteita herättäviä julkisia ympäristöjä hyödyntäen älypuhelimella käytettävää mobiilisovellusta, visualisoida kartat tietokoneen selainohjelmalla sekä luoda kerätystä aineistosta tarinakarttaesitys käyttäen erityistä tarinakarttatyökalua.

Ympäristökokemus-haaste sai varsin positiivisen vastaanoton suomalaisissa lukioissa. Haasteeseen ilmoittautui mukaan kaikkiaan 19 lukiota eri puolilta Suomea, joista 10 osallistui lokakuun aikana aineiston keräämiseen. Julkiseksi jaettuja tarinakarttoja toimitettiin Esri Finlandille yhteensä 5 kpl neljästä eri lukiosta. Esri Finlandin raati valitsi antamansa palautteen perusteella haasteen voittajaksi Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion. Kaikki haasteeseen osallistuneet julkiset tarinakartat jaettiin muiden lukioiden nähtäviksi, ja voittajalukio teki omasta työstään vielä esittelyvideon.

Koska haaste sai innostuneen vastaanoton ja osallistuneilta lukioilta tuli hyvää palautetta, järjestämme vastaavantyyppisiä haasteita mielellämme myös jatkossa ja keräämme opettajilta hyviä ideoita aiheiksi.