Event ITK2022 starts on October 5, 2022 at 10:00:00 AM +0300
Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen uudistettu digipolku, lasten tutkijan salkut, AR,VR
Education technology Good practices Virtual Environments
Aseta suosikiksi
Target group: Varhaiskasvatuksen henkilöstö


Hakulinen Taru oppimisympäristöjen kehittäjä  at Kauniaisten kaupunki taru.hakulinen@kauniainen.fi +358503313371

Esittelemme ajantasaista esi- ja perusopetuksen digipolkua ja siihen liittyviä materiaaleja jotka perustuvat varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sisältävät runsaasti ryhmissä toteutettavia käytännön esimerkkejä ja esittelevät käytettäviä ratkaisuja ja sovelluksia. Digipolkuun kuuluu myös selkeä teoreettinen osuus, joka esittelee varhaiskasvatussuunnitelman digitalisaatioon liittyvät osiot ja ideat havainnollisesti ja käytännönläheisesti. 

Posterissa esitellään myös kaksi pro gradu -työtä. Aiheet liittyvät tulevaisuuden leikkiin, lasten kokemuksiin VR-maailmassa sekä tunnekasvatuksen edistämiseen lapsilla AR-sovelluksen avulla.

Sisältöön kuuluu myös tutkijan salkut, jotka kattavat erilaisia tieteeseen ja tutkimiseen liittyviä tuokioita eri-ikäisille ryhmille. Tuokioissa käytetään käytännön tutkimisen lisäksi digitaalisia välineitä ilmiöiden havainnollistamiseksi. Salkkujen sisältöesimerkkejä: Ajankulku ja avaruus, veden olomuodot ja kiertokulku, bakteerit, vahvat rakennukset, painovoima, jne.

Salkkujen toimintatuokiossa käytetään lasten kanssa käytännön tutkimisen lisäksi muun muassa QR-koodeja, 3D-tulostusta, AR-teknologiaa ja virtuaalitodellisuutta sekä erilaisia verkkosovelluksia tutkittavien aiheiden mallintamiseksi.