Jos voisit antaa äänen porukan hiljaisimmallekin ja voisit osallistaa kaikki, tekisitkö niin?
Education technology Learning environments Personalized Learning
Location: Esityssali 24 -
Time: 4/20/23, 12:45 PM - 2:00 PM (1 hour 15 minutes)
Target group: Class teachers

Korpelainen Piia opettaja, kouluttaja  at Kahoot! / DragonBox piiak@kahoot.com 050 518 6234


Korpelainen Piia , opettaja, kouluttaja
Kahoot!
piiak@kahoot.com 050 518 6234

Laxell Sebastian , opettaja, perustaja
WhiteBoard.fi
sebastian.laxell@whiteboard.fi

Peura Pekka , opettaja, opetuskulttuurin kehittäjä
DragonBox Koulu
pekkap@kahoot.com

Monessa oppilaitoksessa hypättiin koronan aikana jenkan lailla kaksi hyppyä eteen ja otettiin haltuun uusia digitaalisia välineitä nopeammin kuin opettajat ehtivät alunperin uskomaankaan. Opetusrintama koki, että se pystyi, koska oli pakko. Moni opettaja on kokenut, että aluksi pakolta tuntuneet hypyt ovat olleet tervetulleita ja digitaaliset laitteet jääneet pysyväksi osaksi opetusta. Nyt, kun perinteisempiin oppimisympäristöihin on palattu pitkälti takaisin, ilmassa leijuu erilaisia kysymyksiä. Minkälaisia työkaluja tällä hetkellä tarvitsemme? Miten luomme merkityksellisiä oppimiskokemuksia ja yhteyksiä erilaisten yhteisöjen ja oppijoiden välille, mikä pandemian ajan oli paitsiossa? Miten osallistamme ja rakennamme oppimisympäristön, missä on mahdollisuus kysyä, epäonnistua ja kokea aidosti oppimisen iloa yhdessä?

Oppiminen vaatii oivaltamista ja osallistuminen luontaista uteliaisuutta, hieman rohkeuttakin. Jos voisit antaa äänen porukan hiljaisimmallekin ja voisit sitouttaa kaikki osallistumaan ja innostumaan, tekisitkö niin? Valitsisitko digitaaliseen työkalupakkiisi ratkaisuja, mitkä edistävät oppimistuloksia, sitouttavat osallistumaan, antavat opettajalle paremman yleiskuvan oppilaidensa opiskeluprosessista ja ennen kaikkea -ilmentävät oppimisen huikeaa ihanuutta? Mikäli vastasit kyllä, kutsumme sinut tutustumaan toiminnallisiin, pedagogisesti merkittäviin sekä innostaviin työkaluihin sekä vuorovaikutukseen kanssamme. 

Tässä toimintasessiossa koet kolme osallistavaa puheenvuoroa ja tutustut kolmeen vuorovaikutteiseen ja innostavaan digitaaliseen työkaluun. Yhden avulla sitoutat osallistujat missä tahansa oppiaineessa ja luokka-asteella (tai vaikkapa opettajien kokouksessa) ja innostat niin oppilaat kuin opettajatkin osallistumaan. Toisen avulla voit luoda tutkitusti merkittäviä oppimiskokemuksia ja -tuloksia matematiikassa. Kolmannen avulla saat opettajana käsityksen oppilaiden työskentelystä oppimisprosessin aikana ja löydät kanavan välittömään vuorovaikutukseen.

Tässä toimintasessiossa on lupa päästää luontainen uteliaisuus ja kilpailuvietti irti!