Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi starts on December 1, 2021 at 10:00:00 AM +0200
Robotiikkapakohuone - kokeilu robotiikka-aiheisten opetussisältöjen haltuunottamisesta yläkouluissa
Crafts Programming Robotics
Location: Esityssali 36 -
Time: 12/3/21, 11:15 AM - 11:45 AM (30 minutes)
Target group: Basic education: Subject teachers

Robotiikkapakohuone -  kokeilu robotiikka-aiheisten opetussisältöjen haltuunottamisesta yläkouluissa
guru  at Suomen Koodikoulu tarmo@codeschool.fi


Pallaskallio Kaisu
Pallaskallio Kaisu toimitusjohtaja  at Suomen Koodikoulu kaisu@codeschoolfinland.fi

Toikkanen Tarmo
Toikkanen Tarmo guru  at Suomen Koodikoulu tarmo@codeschoolfinland.fi 05060384

Uuden OPSin myötä Helsingin kouluilla oli tarve järjestää yläasteen Teknologian valinnaiskurssi, jonka osana toteutettiin Suomen Koodikoulun valmistelema oppimiskokonaisuus robotiikkaan "Pakohuonepeli". Kurssit olivat menestys ja mahdollistivat luovan suunnittelun, tarinankerronnan, ongelmanratkaisun sekä konkreettisen toteutuksen.

Hankkeen tavoitteina oli mm.

  1. - Tukea yläkoulun opettajaa uuden oppikokonaisuuden (robotiikan) haltuunotossa
  2. - Kasvattaa opettajan käytännön tietotaitoa ohjelmoinnista, automaatiosta ja micro:bit-laitteista
  3. - Saada kouluille jo hankittua robotiikkavälineistöä aktiiviseen käyttöön

Esityksessä käydään läpi palautetta kevään 2019 toteutuksista osallistuneiden opettajien ja oppilaiden näkökulmasta.

  • Valmiiden oppimateriaalien toimivuus opetuksen tukena 
  • Opetuksen haasteet monialaisen kokonaisuuden käytännön toteutuksessa
  • Opettajien osaamisen kehittyminen uuden oppimiskokonaisuuden toteutuksen myötä
  • Oppilaiden palaute oppikokonaisuuden motivoivuuteen ja haastavuuteen liittyen
  • Yhteistyö kunnan ja yksityisen toimijan välillä