Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi starts on December 1, 2021 at 10:00:00 AM +0200
Osallisuutta ja joustavia opintopolkuja yhteisiin tutkinnon osiin
Assessment Good practices Personalized Learning
Location: Esityssali 21 -
Time: 12/2/21, 4:30 PM - 5:00 PM (30 minutes)
Target group: Vocational institution: Teachers

Osallisuutta ja joustavia opintopolkuja yhteisiin tutkinnon osiin
lehtori, projektikoordinaattori  at Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu pyry.antola@sedu.fi


Antola Pyry
Antola Pyry lehtori, projektikoordinaattori  at Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu pyry.antola@sedu.fi 0408300460

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, Torvikoski Janne
Torvikoski Janne projektikoordinaattori  at Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu janne.torvikoski@sedu.fi 040 6807574

Miten voimme ammatillisella toisella asteella sujuvasti ja ennen kaikkea laadukkaasti mahdollistaa yksilölliset opintopolut erilaisille oppijoille? Miten voimme vahvistaa opiskelijan osallisuutta opintojensa suunnitteluun ja omistajuutta koko oppimisprosessiinsa? Miten voimme jatkuvasti vahvistaa oppimisen taitoja?

Ennen kaikkea näihin kysymyksiin on haettu vastauksia 2,5-vuotisessa YTO-Areena-hankkeessa. Yhteisissä tutkinnon osissa tarve joustaville, erilaisiin oppimisympäristöihin ja -verkostoihin kiinnittyville opintopoluille on kasvanut nopeasti. Esittelemme hankkeessa syntyneet toimintamallit, avoimesti hyödynnettävissä olevat sähköiset työkalut ja materiaalit sekä kokemuksemme kehitystyöstä ja pilotoinneista:

  • uusien tutkinnon perusteiden avaaminen yhteisöllisesti,
  • sähköisten arviointi- ja itsearviointityökalujen tuottaminen yhteisöllisesti,
  • eriytetyn ja joustavan oppimisen mahdollistavan verkko-oppimisympäristön tuottaminen,
  • työkalujen ja verkko-oppimisympäristön pilotointi ja jatkokehittäminen,
  • valinnaisopintotarjottimen suunnittelu ja toteutus yhteisöllisesti.

Tuloksemme ja kokemuksemme ovat yhteisten tutkinnon osien lisäksi sovellettavissa myös ainakin ammatillisiin opintoihin, lukio-opintoihin ja ammattikorkeakoulujen kaikille yhteisiin opintoihin.