Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi starts on December 1, 2021 at 10:00:00 AM +0200
Osaavatko oppilaat arvioida nettitekstejä kriittisesti? - Vinkkejä taitojen arviointiin
Assessment Learning environments Media literacy nettilukutaito
Location: Esityssali 13 -
Time: 12/3/21, 12:45 PM - 1:15 PM (30 minutes)
Target group: Class teachers

Osaavatko oppilaat arvioida nettitekstejä kriittisesti? - Vinkkejä taitojen arviointiin
Akatemiatutkija  at Tampereen Yliopisto carita.kiili@tuni.fi


Anttonen Riikka
Anttonen Riikka Kasvatustieteiden kandidaatti  at Tampereen Yliopisto riikka.anttonen@tuni.fi

Hämäläinen Elina
Hämäläinen Elina Tohtorikoulutettava  at Jyväskylän yliopisto elina.k.hamalainen@jyu.fi

Jyrkiäinen Anne
Jyrkiäinen Anne Yliopistonlehtori  at Tampereen Yliopisto anne.jyrkiainen@tuni.fi

Kiili Carita
Kiili Carita Akatemiatutkija  at Tampereen Yliopisto carita.kiili@tuni.fi

Marttunen Miika
Marttunen Miika Professori  at Jyväskylän yliopisto miika.marttunen@jyu.fi

Monilukutaitoinen oppilas osaa arvioida kriittisesti erilaisia tekstejä. Kriittisen arvioinnin taidot ovat erityisen tärkeitä netissä, jossa tekstien laatu vaihtelee. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että oppilaiden nettitekstien arviointitaidoissa on suuria eroja. Osa oppilaista osaa arvioida nettitekstien luotettavuutta eri näkökulmista, kun taas osalla taidot ovat heikot, jopa olemattomat.

Opettajat tarvitsevat työkaluja, joiden avulla he voivat saada kuvan siitä, miten hyvin heidän oppilaansa osaavat arvioida nettitekstien luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tämän tiedon avulla opettaja voi suunnata opetustaan niihin arvioinnin tekijöihin, joissa on eniten parantamisen varaa. Tieto oppilaiden taidoista mahdollistaa myös opetuksen eriyttämisen oppilaiden tarpeiden mukaisesti.

Esityksessämme kerromme kriittistä arviointia mittaavien ympäristöjen suunnittelun periaatteista. Sen lisäksi esittelemme kaksi arviointiympäristöä, joista toinen on suunniteltu kuudesluokkalaisten ja toinen lukiolaisten kriittisten arviointitaitojen mittaamiseen.

Nettitekstien kriittisen arviointitaitojen mittarin avulla saadaan tietoa siitä, miten hyvin kuudesluokkalaiset osaavat arvioida nettitekstien luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tehtävässä oppilaat arvioivat neljää terveysaiheista nettitekstiä. Niistä kahta voidaan pitää luotettavana, kun taas kahden tekstin luotettavuus on kyseenalainen. Luotettavina pidettävät tekstit ovat tutkijan laatima teksti sekä toimittajan laatima teksti, jossa on haastateltu asiantuntijaa.  Luotettavuudeltaan kyseenalaiset tekstit ovat kaupallinen teksti sekä yksityishenkilön kirjoittama blogiteksti. Oppilaat lukevat yhden tekstin kerrallaan ja vastaavat kysymyksiin, jotka koskevat kirjoittajan asiantuntijuutta, kirjoittajan tarkoitusperiä, julkaisupaikkaa sekä kirjoittajan tekstissä esittämän evidenssin laatua.

Tutkivan nettilukemisen mittarin avulla saadaan tietoa muun muassa lukiolaisten taidoista valita hyödyllisiä nettitekstejä ja arvioida niiden luotettavuutta. Mittarissa on hyödynnetty Googlen täsmähakukonetta siten, että opiskelijat hakevat itse kolme tekstiä rajatusta määrästä autenttisia nettitekstejä. Arviointitehtävässä opiskelijoita pyydetään erittelemään nettitekstin luotettavuutta vahvistavia tekijöitä sekä luotettavuutta heikentäviä tekijöitä

Esittelyjen jälkeen osallistujat voivat tutustua arviointiympäristöihin ja keskustella niistä tutkijoiden kanssa.