Kohti unelmaa: Yhteisöllinen oppiminen virtuaalisesti
Augmented and virtual reality Cooperation Language education
Location: Esityssali 13 -
Chairperson: Heikki Mäenpää
Time: 12/2/21, 3:00 PM - 3:30 PM (30 minutes)
Target group: General upper secondary school teachers

Kohti unelmaa: Yhteisöllinen oppiminen virtuaalisesti
opettajankouluttaja  at Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu sampo.forsstrom@uef.fi


Forsström Sampo
Forsström Sampo Lehtori  at Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu sampo.forsstrom@uef.fi 0505696895

Sinkko Miitri
Sinkko Miitri Chief Growth Officer  at 3D-Talo miitri@3dtalo.fi +358 44 244 2809

Virtuaalitilan rakentaminen yhteisöllisenä projektina lukion englannin opintojaksolla (Opiskelutaidot ja kieli-identiteetti globaalissa ympäristössä) yheistyössä yhteistyökumppanin kanssa

Tavoitteet

- Jalkauttaa lukion uuden opetussuunnitelman hyvinvointi- ja vuorovaikutusosaamisen sisältöjä opiskelijoille omien ajatteluprosessien, ideoiden yhdessä työstämisen ja immersiivisten kokemusten keinoin.

- Tukea ryhmäytymistä sekä oman identiteetin rakentamista projektityöskentelyn avulla. Työskentelyn aikana opiskelijat perehtyvät omiin ja toistensa vahvuuksiin.

- Kehittää opiskelijoiden ITK-taitoja ajantasaisella ja kiinnostavalla sisällöllä. Tutustuttaa oppilaita virtuaalitilojen ja -kokemusten maailmaan ja mahdollisuuksiin.

- Mahdollistaa kielitaidon monipuolinen kehittäminen tavalla, jossa kielenoppimisen eri osa-alueet nivoutuvat luontevasti toisiinsa.

- Tarjota eritasoisille opiskelijoille onnistumisen mahdollisuuksia englannin kielen parissa.

- Virtuaaliympäristön suunnitteluja ja toteutus oppimistavoitteiden näkökulmasta.

- Kokemus yhteisöllisestä ja immersiivisestä tilasta ja siinä opiskelusta.

- Yritysyhteistyö osana lukiokurssin toteuttamista.

 

Projektityön tavoite

Projektin aikana paneudutaan uudenlaiseen yritysyhteistyössä toteutettavaan malliin, jossa opiskelijat tuottavat virtuaalisen opiskeluympäristön. Ympäristön opiskelusisällöt liittyvät englannin kurssin sisältöihin ja tavoitteena on, että toiminta yhdessä rakennetussa ympäristössä on kokemuksellista. Tilan teema pohjautuu lukion opetussuunnitelman laaja-alaisiin sisältöihin ’hyvinvointi- ja vuorovaikutusosaaminen’.