Kansainvälinen hanke koronaturbulenssin ytimessä- Moodle mukana opetuksen muutoksessa
Distance education Learning environments Teachership
Location: Esityssali 23 -
Chairperson: Ari Korhonen
Time: 12/3/21, 1:30 PM - 2:00 PM (30 minutes)

Kansainvälinen hanke koronaturbulenssin ytimessä- Moodle mukana opetuksen muutoksessa
järjestelmäasiantuntija  at Careeria


Kansainvälinen, Moodleen hyödyntämiseen opetuksessa ja oppimisessa keskittyvä hanke alkoi juuri ennen koronaepidemiaa ja mukana olleet ammatilliset oppilaitokset joutuivat keskelle opetuksen muutosta, yhteiskunnalisesti vaikuttavan epidemian eskaloitumista ja sen aiheuttamaa, pakotettua etäopetuksen rakentumista. Moodlen käyttöaste vaihteli hankeoppilaitoksissa käyttöönoton alkuvaiheesta pidemmälle edenneeseen, järjestelmän suurempaan käyttöasteeseen. Yhdistävänä tekijänä oli Moodle opetuksen keskiössä ja halu kehittää opetushenkilökunnan osaamista ja kasvattaa Moodlen käyttöastetta eri opetusaloilla. Opetushenkilökunnan suhtautuminen Moodleen muuttui kaikissa hankeoppilaitoksissa huomattavasti hankkeen aikana koronaepidemian eskaloituessa ja opetuksen siirtyessä verkkoon. Mitä haasteita nämä muutokset aiheuttivat opettajille, johdolle ja opettajille tukea tarjoaville tahoille ja miten niihin vastattiin? Mikä oli tilanne hankkeen alussa ja mikä tilanne on nyt hankkeen melkein loppuessa? Onko muutos tullut jäädäkseen, vai palaammeko tilanteeseen ennen epidemiaa? Hanketoimijoiden selviytymistarina muutospaineessa.