Digiosaaminen - strategiasta käytäntöön
digiosaaminen Foresight Good practices Leadership
Location: Esityssali 12 -
Chairperson: Siekkinen Piritta
Time: 12/2/21, 2:15 PM - 2:45 PM (30 minutes)

Digiosaaminen - strategiasta käytäntöön
Kehittämiskoordinaattori  at TAKK Tampereen Aikuiskoulutuskeskus


Henkilöstön osaamisen kehittäminen on oppilaitoksessa strategisesti tärkeä osa-alue. Nopeasti muuttuvassa maailmassa kilpailukyvyn kehittäminen ja muutoksiin adaptoituminen edellyttävät jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Organisaation digikyvykkyyden ja henkilöstön digiosaamisen nykytilan analyysi ovat edellytys konkreettisen roadmapin toteuttamiselle. Erinomaisen viitekehyksen tälle kehittämistyölle tarjoaa esimerkiksi DigCompEdu. Tässä esityksessä käydään läpi konkreettisten esimerkkien kautta, miten tätä kehittämistyötä on tehty Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa TAKKissa.

Digikyvykkyyden ja digiosaamisen kehittäminen liittyvät TAKKissa tiiviisti osaamisen kehittämisen prosessiin. Tästä syystä on todella tärkeää, että johto on sitoutunut ja motivoitunut viemään kehittämistyötä strategiatasolta käytäntöön asti. Nykytilan analyysin pohjalta voidaan priorisoida eri osa-alueiden kehittämiskohteet. Tavoitteena on muodostaa organisaation digioppimispolku, jonka pohjalta muodostuvat myös työntekijöiden henkilökohtaiset digioppimispolut. Organisaation polku sisältää mm. yhteisiä ydinosaamisalueita, joita kaikki tarvitsevat työssään päivittäin, sekä erityisosaamisalueita, joiden osaamisen hankkimista kohdennetaan tarpeen mukaan. Työntekijöiden henkilökohtaiset oppimispolut muodostuvat oman osaamiskartoituksen pohjalta, jolloin osaamisen hankkimista suunnataan organisaation sekä työntekijän tarpeiden pohjalta.

Digivalmennukset ovat yksi konkreettinen tapa lisätä henkilöstön digiosaamista. Yksi tapa opiskella ei kuitenkaan sovi aina kaikille, etenkin, kun myös työntekijän lähtötaitotaso halutaan huomioida mahdollisimman tehokkaasti. Tästä syystä tarvitaan monimuotoisia toteutuksia ja rohkeita kokeiluja. Osaamisen kehittämisen johtamisen kannalta on todella tärkeää voida seurata työntekijöiden osaamisen hankkimisen etenemistä ja todentaa osaaminen. Keskeisiä johtamisen työkaluja ovat tässä oppimisanalytiikka sekä esimerkiksi osaamismerkit. Digivalmennusten verkkototeuttuksissa on kokeiltu Discendumin Priima-oppimisympäristöä ja osaamismerkkejä on toteutettu Open Badge Factoryn avulla.

Tässä esityksessä tuodaan esiin käytännönläheisiä esimerkkejä ja kokemuksia siitä, miten oppilaitoksessa on kehitetty henkilöstön digiosaamista sekä haastetaan osallistujat pohtimaan miten sisältöä voisi peilata oman organisaation kehittämistyöhön.