Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019 starts on March 20, 2019 at 10:00:00 AM +0200
Yhteiskehittämällä kaikille toimivia digitaalisia oppimisympäristöjä
Location: AREENA-sali -
Time: 3/22/19, 11:00 AM - 12:00 PM (1 hour)
Target group: University of applied sciences: Teachers

Yhteiskehittämällä kaikille toimivia digitaalisia oppimisympäristöjä
Yliopettaja, Tutkimuspäällikkö  at HAMK Smart merja.saarela@hamk.fi


Merja Saarela
Merja Saarela Yliopettaja, Tutkimuspäällikkö  at HAMK Smart merja.saarela@hamk.fi 036463661

Rantapero-Laine Anna
Rantapero-Laine Anna projektipäällikkö  at Helsingin kaupunki anna.rantapero-laine@hel.fi 0406683249

Koulujen opetus on kaikilla asteilla monin tavoin yhteydessä digitaaliseen teknologiaan. Monipuolisten digitaalisten toiminta- ja oppimisympäristöjen kehittämisessä on huomioitava eri koulutusasteilla kohdattavat käytettävyyden ja sisällön oppimisen, pedagogisen ohjaamisen ja lainsäädännön haasteet. Esityksessämme avaamme näitä sisällöllisiä ja toimintatapoihin liittyviä haasteita sekä niiden huomioimiseksi käytettävissä olevia uusia suunnittelu- ja kehittämisnäkökulmia kahden erilaisen hankkeen kautta.

Mahdollistavatko digitaaliset oppimisympäristöt oppimisen kaikille opiskelijoille? Ensimmäisessä esimerkissä valaisemme sitä, millaisin keinoin korkeakoulut ratkovat digitaaliseen saavutettavuuteen liittyviä haasteita kaikille soveltuvan oppimismuotoilun (Universal Design for Learning -UDL) viitekehyksestä. TINEL-hankkeessa (Towards Inclusive eLearning: Improving Accessibility of eLearning in Higher Education from Universal Design for Learning perspective) kartoitetaan ja tutkitaan osallistavia eOppimiskäytänteitä sekä kehitetään oppimismuotoilua korkeakouluissa. UDL-näkökulmasta pyritään toisaalta maksimoimaan kaikkien oppijoiden yhdenvertaiset mahdollisuudet digitaaliseen saavutettavuuteen, ja toisaalta hyödyntämään sekä opiskelijoiden että henkilökunnan oppimisvahvuudet koulutuksessa ja työn tekemisessä.

Toisessa esimerkissä tarkastelemme koulujen ja yritysten yhteiskehittämismalleja ja -alustoja. Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt-hankkeessa kehitetään toimivia yhteiskehittämismalleja koulujen, yritysten, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden ja kaupunkien välille. Esittelemme Koulu innovaatioalustana-mallin, jonka vaikuttavuutta on seurattu syksyn 2018 ajan Helsingin kaupungin kouluissa. Oppimiseen ja oppimisympäristöihin liittyviä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset tarvitsevat yhteistyökumppaneikseen kaupunkeja ja tutkimus- ja koulutusorganisaatioita voidakseen kehittää käyttäjien tarpeita aidosti palvelevia ratkaisuja.