Yhteiskäyttöinen EXAM osana korkeakoulujen opetusyhteistyötä
digitalisaatio osaamisen arviointi sähköinen tenttiminen tieto- ja viestintäteknologia
Location: Esityssali 24 -
Chairperson: Jari Laru
Time: 3/21/19, 4:00 PM - 4:30 PM (30 minutes)
Target group: ICT system and support staff

Yhteiskäyttöinen EXAM osana korkeakoulujen opetusyhteistyötä
suunnittelija  at Jyväskylän yliopisto liisa.kallio@jyu.fi


EXAM-palvelu on vakiinnuttanut paikkansa korkeakoulukentällä yhtenä osaamisen osoittamisen sähköisenä työkaluna. Palvelussa voidaan toteuttaa valvotusti sähköisiä osaamisen näyttöjä ja kokeita, joita opiskelija suorittaa standardoiduissa tenttitiloissa joustavasti omaan aikatauluunsa ja opiskelurytmiinsä sovittaen. EXAMin kehityksessä on viime vuosina keskitytty OKM:n kärkihankkeiden tukemana erityisesti yhteiskäytön ja ristiinopiskelun toimintojen kehittämiseen. Toimilla tuetaan kasvavaa opiskelijaliikkuvuutta, korkeakoulujen opetusyhteistyötä ja opetuksen ja koulutuksen digitalisaatiota, joka näkyy myös muussa arviointimenetelmien kehityksessä kuten pääsykokeissa.

EXAMin yhteiskäytöllä tarkoitetaan opintojen suorittamisen joustavuutta lisäämään tarkoitettua siirtotenttiä eli tenttitilojen yhteiskäyttöä sekä opetuksen tueksi laadittuja korkeakoulujen välisiä yhteisiä tenttejä. Yhteiskäytön käyttöönotto ja hyödyntäminen edellyttää korkeakoululta tiettyä EXAM-versiota, tenttiluokkien standardointia, ristiinopiskelun osana tehtävää sopimusta sekä omien käyttäjien ohjeistamista. Tässä esityksessä kerrotaan yhteiskäytön pilottien tuloksista ja esiintulleista jatkokehitystarpeista.

Siirtotentissä opiskelija suorittaa oman korkeakoulunsa tentin jonkun toisen korkeakoulun tenttitilassa. Verkko-opinnot tuovat joustavuutta opetukseen osallistumiseen ja mahdollisuus suorittaa eri korkeakoulujen tenttejä lähimmässä yhteiskäyttöisessä tenttitilassa tuo käytännöllisen välineen opintoihin, joissa tenttien suorittaminen on vaihtoehtona. Opettajalle ei siirtotentistä aiheudu lisätyötä, vaan opettaja toimii normaalisti omassa EXAM-ympäristössään. Siirtotentin kehityksessä ja käyttöönotossa on määritelty myös EXAMin yhteisiä esteettömyys- ja saavutettavuuskriteereitä. Siirtotentin konsepti ja tekninen toimivuus testattiin kesällä 2018 EXAM-testipalvelimilla ja kuluvan lukuvuoden aikana siirtotentti on otettu käyttöön ristiinopiskelun kehittäminen -hankkeen pilottikorkeakouluissa.  

Yhteistentillä tarkoitetaan tenttiä, jossa tentin tekoon tai suorittamiseen osallistuu tentaattoreita tai opiskelijoita useammasta EXAM-korkeakoulusta oman organisaation EXAM-järjestelmän kautta. Yhteistenttiä on pilotoitu valtakunnallisissa erikoislääkärikuulusteluissa joulukuussa 2018 ja maaliskuussa 2019 ja huhtikuusta 2019 alkaen ko. kuulusteluissa siirrytään käyttämään kokonaan EXAMin yhteistenttiä. Yhden erikoisalan kuulusteluissa on aina kaksi eri korkeakoulun tentaattoria ja osallistujia kaikista viidestä LTK-korkeakoulusta (OY, UEF, TY, TaY ja HY). Esityksessä tullaan kertomaan aiemmin hyvin massiivisen perinteisen paperitentin toteuttamisen kokemuksista kätevästi sähköisenä EXAM-tenttinä. Tulevaisuudessa Ristiinopiskeluhankkeen ja DigiCampus-hankkeen yhteiskäytön pilottien kokemusten myötä kehitetään järjestelmää edelleen EXAM-konsortion johdolla. Erityisesti kehityskohteena on selvittää työasemien ohjelmistoresurssien yhteistä hallinnointia, EXAMin käyttöä salitenteissä sekä luoda yhteistenttien tuki ja niiden vakiinnuttaminen osaksi korkeakoulujen sähköisen arvioinnin työkalupakkia.