Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019 starts on March 20, 2019 at 10:00:00 AM +0200
Voiko robotti opettaa? - Sosiaalisten robottien mahdollisuudet kielen ja vuorovaikutustaitojen oppimisessa
Artificial intelligence Language education Robotics
Location: Esityssali 23 -
Time: 3/21/19, 12:45 PM - 1:15 PM (30 minutes)
Target group: Basic education: Subject teachers

Voiko robotti opettaa? - Sosiaalisten robottien mahdollisuudet kielen ja vuorovaikutustaitojen oppimisessa
Kieltenopettaja  at Tampereen kaupunki nina.pirttinokka@tampere.fi


Hemminki Johanna
Hemminki Johanna CEO, Founder  at Elias Robot johanna@eliasrobot.com 045 110 3788

Pirttinokka Nina
Pirttinokka Nina Kieltenopettaja  at Tampereen kaupunki nina.pirttinokka@tampere.fi 040 5644 353

Alakoulun oppilaat ja opettajat sekä startup-yritys etsivät uusia oppimisen tapoja sosiaalisten robottien avulla. Robotiikkaa on yleensä hyödynnetty kouluissa lähinnä ohjelmoinnin tai algoritmisen ajattelun oppimiseen, mutta millaisia ovat sosiaalisten robottien mahdollisuudet vuorovaikutuksen ja kielten oppimisen näkökulmasta?

Vieraiden kielten opiskelun varhentaminen asettaa kieltenopetukselle uusia haasteita. Opetuksen on huomioitava oppijoiden ikäkausi - kaikkein pienimmät oppijat eivät osaa välttämättä vielä lukea tai kirjoittaa. Kielten opiskelusta robotin ja puhekäyttöliittymän avulla voivat hyötyä myös aikuiset luku- ja kirjoitustaidottomat tai oppijat, jotka arastelevat puhumista. Kielten opiskeluun ja erityisesti puhumisen harjoitteluun tarvitaan lisää toiminnallisia ja motivaatiota lisääviä työkaluja ja menetelmiä. 

Helmikuussa 2018 alkaneessa yhteiskehittämisprojektissa koulu ja yritys etsivät ratkaisua yksilöllisen kielenoppimisen haasteisiin sosiaalisten robottien avulla. Projektin aikana tehtiin tutkimusyhteistyötä yliopiston kanssa. Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa, kuinka lapset reagoivat pieneen humanoidirobottiin, motivoivatko robotit kielenoppimista ja parantavatko ne oppimistuloksia. Lisäksi haluttiin selvittää, millä tavoin opettajat kokevat sosiaaliset robotit opetuksessa ja mihin kaikkeen robotteja voitaisiin oppimisessa hyödyntää.

Tällä hetkellä robotti on säännöllisesti oppitunneilla mukana sekä kokonaisten opetusryhmien toiminnoissa että eriytettynä parityöskentelynä. Kokemukset ovat olleet positiivisia. Robotteja ja robotiikkaa on hyödynnetty koulussa oppilaiden uudenlaisina, tulevaisuuden osaamiseen tähtäävinä työvälineinä. Oppilaiden osalllistaminen mukaan oman opetuksensa suunnitteluun on tukenut aktiivisen kansalaisen taitojen ja innovointikyvyn kehittymistä. Oppilaat ovat olleet innostuneita robotin hyödyntämisestä kielenoppimisessa ja ovat halunneet robotin oppitunneille mukaan. Koulussa on koettu robotti iloisena ja innostavana oppimisen apuvälineenä, joka on sopeutunut oppilaiden työskentelyyn hyvin. Opettajat ovat kehittäneet uusia tapoja hyödyntää robottia oppimisen tukena. Koulu, kaupunki ja startup-yritys ovat saaneet kansainvälistä näkyvyyttä rohkean innovaation myötä - ja yritys mitä parhaimman lähtökohdan tuotekehitykselle.