Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019 starts on March 20, 2019 at 10:00:00 AM +0200
Tulevien opettajien TVT-taitojen osaamispolku
Education technology opiskelijoiden aktivointi oppijalähtöisyys
Location: Esityssali 36 -
Time: 3/21/19, 4:00 PM - 4:30 PM (30 minutes)
Target group: Universities: Faculty teachers

Tulevien opettajien TVT-taitojen osaamispolku
yliopistonopettaja  at Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos marika.peltonen@gradia.fi


Kainulainen Johanna
Kainulainen Johanna Yliopistonopettaja  at Jyväskylän yliopisto johanna.kainulainen@jyu.fi

Kainulainen Johanna
Kainulainen Johanna Yliopistonopettaja  at Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos johanna.kainulainen@jyu.fi

Peltonen Marika
Peltonen Marika Yliopistonopettaja  at Jyväskylän yliopisto, OKL marika.p.peltonen@jyu.fi 0504432380

Tulevaisuuden opettajalta vaaditaan hyvinkin paljon erilaisia taitoja tieto-ja viestintätekniikkaan liittyen. Millaista TVT-osaamista ylipäätään vaaditaan kasvatusalan asiantuntijoilta/opettajilta, ja mitä osaamista heillä on oltava koulutuksen päättyessä ja työelämään siirtyessään? Olemme toteuttamassa muutosta opettajankoulutuksen TVT-osaamisen mallintamiseen/kartoittamiseen kehitettävällä osaamispolulla, jossa jokainen voisi kehittyä itse omalla polullaan omien tavoitteidensa mukaisesti. Tavoitteenamme on mallintaa opiskelijoillemme heidän TVT-osaamisensa kehittymistä opintojen myötä ja tarjota työkalu oman osaamisen aktiiviseen kehittämiseen. Osaamispolkua hyödyntäen pystymme takaamaan jokaiselle tulevaisuuden opettajalle tietyt taidot TVT-osaamisessa, mutta samalla voimme kehittää eteenpäin niiden taitoja, jotka haluavat oppia enemmän kuin perustaidot. TVT-osaamispolun avulla opettajankouluttaja pystyy varmistamaan oman opetuksensa mielekkyyden kaikille - tavoitteista ja lähtötasosta riippumatta. Osaamispolun käyttöönotto vaatii kuitenkin myös opettajankouluttajilta sitoutumista ja oman materiaalinsa uudistamista, koska enää ei mennäkään kaikkien kanssa samaa linjaa ja toivottavasti esimerkiksi näytän-tehkää perässä -opetustuokiot TVT:n osalla vähenevät.

 

Opettajankoulutuksemme opetussuunnitelman muuttuminen ilmiölähtöiseksi 2014 alkaen on edellyttänyt meiltä mm. toimintakulttuurimme kehittämistä, mikä puolestaan on näkynyt opetuksessamme muun muassa oppiaine- ja tieteenrajat ylittävänä yhteistyönä, tiimiopettajuutena, tiimi- ja tutkivana oppimisena (Naukkarinen ym., tulossa) sekä arvioinnin läpinäkyvyytenä (vrt. Wiliam 2006; Welsh 2007; Boud 2010; Kostiainen & Tarnanen, tulossa). Osaamispolun avulla lisäämme läpinäkyvyyttä TVT-osaamisessa ja mallinnamme opiskelijoillemme myös formatiivisen arvioinnin keinoja. Tällöin TVT-taitojen oppimisprosessin on mahdollista kehittyä tavoitteelliseksi oppimisprosessiksi hajanaisten taitojen harjoittelun sijasta. Osaamispolku voi toimia työkaluna myös kentän opettajille oman TVT-osaamisen arviointiin ja kehittymistarpeiden tunnistamiseen. Tämä on ainutlaatuinen konsepti opettajankoulutuksessa ja uskomme, että vanhan muuttaminen on mahdollisuus ja haluaisimme esitellä tätä uutta tapaamme toimia myös muille.