Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019 starts on March 20, 2019 at 10:00:00 AM +0200
Teknologia varhaiskasvatuksen arjessa. Varhaiskasvatuksen opettajien ja johtajien suhtautuminen teknologiaan.
Location: Esityssali 12 -
Time: 3/21/19, 2:30 PM - 3:00 PM (30 minutes)
Target group: Early childhood educatorsMillaisia taitoja varhaiskasvatuksen opettajilla on teknologiassa? Sujuuko älykännykän käyttö ja tekstiviestin lähettäminen kaikilta? Entäpä videoiden leikkaaminen tai animaatioiden teko lasten kanssa?

Millaista opetusteknologiaa varhaiskasvatuksen opettajat käyttävät työssään? Mistä he saavat ideoita työhönsä ja kuinka moni heistä haluaisi lisää koulutusta omiin taitoihinsa sekä lasten TVT-taitojen opettamiseen? Entä mitä mieltä varhaiskasvatusjohtajat tai yksityisten päiväkotien johtajat ovat teknologian roolista varhaiskasvatuksessa?

Tule kuuntelemaan tuoreen kyselytutkimuksen tuloksia iltapäivän luennolle. Liiketalouden opinnäytetyönä toteutettu tutkimus valottaa teknologian roolia nykypäivän varhaiskasvatuksessa uuden opetussuunnitelman jo rantauduttua kentälle.

Kyselyt on toteutettu osana opinnäytetyötäni Haaga-Helia ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelmassa (AMK). Kysely keräsi runsaasti vastauksia. Tutkimuksen toimeksiantaja on HelsinkiNYC International Oy, joka tuottaa TinyApp-nimistä opettajan pedagogista työkalua varhaiskasvatukseen.