Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019 starts on March 20, 2019 at 10:00:00 AM +0200
Tarvitaanko enää verkko-ohjaajia - kokemuksia chattiboteista
chattibotti Distance education ohjaus pelillinen oppiminen
Location: Esityssali 12 -
Time: 3/21/19, 4:00 PM - 4:30 PM (30 minutes)
Target group: Basic education/general upper secondary education: Experts, planners, supervisors, coordinators

Tarvitaanko enää verkko-ohjaajia - kokemuksia chattiboteista
Konseptisuunnittelija, ennakoija  at Otava Folk High School kari.hintikka@otavia.fi


Hintikka Kari A.
Hintikka Kari A. Konseptisuunnittelija, ennakoija  at Otava Folk High School kari.hintikka@otavanopisto.fi +358400912979

Koponen Heikki
Koponen Heikki Opettaja  at Otavan Opisto heikki.koponen@otavanopisto.fo +358 44 794 5307

Foorumiesityksessä kerromme chattibottien käytöstä lukiolaisten opinto-ohjauksessa ja lukion kurssien rikastamisessa ja monipuolisesti käytännön kokemuksista ja havainnoista. Esittelemme myös chattibottien toimintaa.

Chattibotit (engl. chatbot) eivät ole koneälyjä vaan niille luodaan etukäteen kysymykset ja vastaukset. Botin kanssa chattailu ei perustu luonnollisen kielen vuorovaikutukseen vaan muistuttaa hypermediamaista vuorovaikutteista kerrontaa. Olemme testanneet laajasti chattibottien käyttökokemusta ja marraskuussa 2018 aloitamme ensimmäiset ohjaus- ja kurssipilotit lukiolaisillamme.

Tavoitteena ei ole korvata oppimateriaaleja tai nykyistä vuorovaikutusta lukiolaisen ja ohjaajan / opettajan välillä vaan kehittää täydentäviä ja uusia tapoja. Sen sijaan chattibotit osittain vapauttaisivat ohjaajien ja opettajien resursseja aikaavievistä rutiinivastauksista. Chattibottien toteuttaminen on nykyään nopeaa ja helppoa eikä vaadi esimerkiksi ohjelmointitaitoja. 

Chattibotin avulla opiskelua suunnittelevakin voi omatoimisesti tutustua opiskelun edellytyksiin lähi- tai etäoppilaitoksessa. Opintojen alkuvaiheessa opiskelija voi tehdä botin kanssa esihopsauksen, jonka tavoitteena on saada lukiolainen pohtimaan omia suunnitelmiaan ja tavoitteitaan. Lisäksi chattibotti voi auttaa opiskelijaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laadinnassa ja opintojen eri vaiheissa. Samalla tallentuu opiskelijan pohdinnan perustiedot, jotta sekä ohjaaja että opiskelija voi valmistautua paremmin ohjauskeskusteluun. Ajatuksena on, että tietyt tiedottamiseen ja neuvontaan liittyvät työtehtävät voisi siirtyä enemmän ohjaajalta botille, ja ohjaajan olisi mahdollista keskittyä enemmän itse ohjaukseen. 

Chattibotilla voi tehdä esimerkiksi kurssien lähtö- ja lopputasokartoituksia. Opiskelijat voivat suunnitella itse yhteisen chattibotin kurssin aikana, mikä kehittää ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoja. Boteilla voidaan räätälöidä nopeasti pieniä harjoitustehtäviä vaikkapa yksittäiselle biologian kurssille ja botti jaksaa sparrata väsymättä opiskelijoita 24/7.

Joillekin opiskelijoille chattibotti voi olla luontevampi ja helpompi tapa ottaa selvää asioista. Chattibotin kanssa opiskelija voi myös edetä täysin omaan tahtiinsa. Opiskelijoiden tähänastisten käytettävyystestausten perusteella chattibotit vaikuttavat erittäin lupaavalta: asioiden omaksuminen botin kanssa on miellyttävää ja se koetaan helpoksi. Testiopiskelijamme innostuivat myös omatoimisesti ideoimaan uusia botteja, joita toteutamme parhaillaan.

Olemme testanneet chattibotteja työntekijöillämme, etäopiskelijoillamme että oppilaitoksen ulkopuolisilla ammattilaisilla, kuten nuoriso-ohjaajilla. Keräämme kokemuksia myös muiden lukioiden opettajilta ja ohjaajilta ja kannustamme rakentamaan omia chattibotteja.

Esitysdiat

ITK2019-messubotti

Webinaaritallenne: Chattibotit nettilukiolaisen apuna