SometaDuuniin-MOOCista apua uravalmennukseen!
MOOC ohjaus opiskelu- ja työelämävalmiudet tuotekehitys
Location: Esityssali 21 -
Chairperson: Mikko Hyttinen
Time: 3/21/19, 1:30 PM - 2:00 PM (30 minutes)
Target group: University of applied sciences: Experts, planners, supervisors, coordinators

SometaDuuniin-MOOCista apua uravalmennukseen!
lehtori  at Lapin AMK antti.haase@lapinamk.fi


Digitaaliset viestintäympäristöt ovat muuttaneet tapaa, jolla haetaan töitä, rakennetaan verkostoja sekä markkinoidaan omaa osaamista. Mielestämme opiskelija tarvitsee ajantasaista tukea urahallintaan toteutettuna ja saatavilla verkossa 24/7. 

Olemme kehittäneet uravalmennuksessa vapaasti hyödynnettävän SometaDuuniin-MOOCin. Opiskeluympäristö on täysin automatisoitu ja opiskelija saa neljä moduulia suoritettuaan osaamismerkin, jota voi hyödyntää muissa opinnoissa mm. hyväksilukuina.  Moduulit ohjaavat opiskelijan pohtimaan, kuinka omat vahvuudet ja osaaminen määritellään ja niistä muodostetaan pohja omalle uralle, kuinka strategisen markkinoinnin ja henkilöbrändäyksen tekniikkoja voi käyttää oman ammatillisen imagon luomiseen, kehittämiseen ja markkinointiin sekä kuinka luodaan verkostoja ja etsitään omaa osaamista tukevia piilotyöpaikkoja.  

Ensimmäinen moduuli "Minäkö oman onneni seppä?" tutustuttaa digiaikakauden työmarkkinoiden, rekrytoimisen ja työnhaun muutoksiin sekä kehitystrendien ymmärtämiseen. Seuraava moduuli "Intohimosta uraksi" perehdyttää oman osaamisen, itsen ja kiinnostustensa tunnistamiseen sekä uravaihtoehtoehtojen jäsentämiseen. Kolmas moduuli "Minäkö brändi?" opettaa tunnistamaan omat uratavoitteet ja muuntamaan oman osaamisen digitaaliseksi osaajaprofiiliksi. Lopuksi Minäkö media? -moduuli opettaa valjastamaan suunnitelmallisen brändiviestinnän avuksi tavoitteelliseen urahallintaan ja verkostoitumiseen. 

Työryhmällä ei ollut aiempaa kokemusta MOOCin rakentamisesta. Kerromme, mitä olemme oppineet MOOCia rakentaessamme ja millaista on MOOCin rakentamiseen tarvittava osaaminen, työnjako ja tehokas työprosessi. Esittelemme myös SometaDuuniin -pintojen käyttäjätiedoista tehdyn analyysin sekä miten olemme hyödyntäneet MOOCin työversioista kerättyä laajaa palautetta opiskelijoilta ja opettajilta.

Kerromme esityksessä, miten MOOCiamme voi hyödyntää uravalmennuksessa eri kouluasteilla /korkeakouluissa. Opettajat voivat integroida SometaDuuniin opinnot osaksi omaa opetustyötään. Integroinnin avuksi olemme työstäneet oppaan, jotta opettaja/ohjaaja voi ottaa MOOCin tai osia siitä nopeastikin käyttöön. 

Tämä esitys antaa eväitä ja ideoita niin ohjaajille kuin myös MOOCia suunnitteleville.  

SometaDuuniin-opinnot MOOC: http://www.sometaduuniin.fi/opinnot/