Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019 starts on March 20, 2019 at 10:00:00 AM +0200
Palvelumuotoilulla ryhtiä digisovelluksen testaamiseen ja käyttöönottoon, CASE Digisovellus ravintola- ja cateringalan TOP-jaksolla
mobiilioppiminen ohjaus Personalized Learning
Location: Esityssali 14 -
Time: 3/21/19, 3:15 PM - 3:45 PM (30 minutes)
Target group: Vocational institution: Teachers

Palvelumuotoilulla ryhtiä digisovelluksen testaamiseen ja käyttöönottoon, CASE Digisovellus ravintola- ja cateringalan TOP-jaksolla
Opettaja  at Vantaan ammattiopisto Varia kati.taivalantti@eduvantaa.fi


Immonen Milma
Immonen Milma Opettaja  at Vantaan ammattiopisto Varia milma.immonen@eduvantaa.fi 0405346964

Taivalantti Kati
Taivalantti Kati Opettaja  at Vantaan ammattiopisto Varia kati.taivalantti@eduvantaa.fi 043 825 5303

Ukonaho Tarja
Ukonaho Tarja Opettaja  at Vantaan ammattiopisto Varia tarja.ukonaho@eduvantaa.fi 0405069127

Ammatillisen koulutuksen muutokset ja yhä lisääntyvä työpaikalla tapahtuva oppiminen asettavat uusia haasteita ohjaukselle, oppimisen etenemisen seurannalle, palautekäytännöille ja arvioinnille. Tavoitteenamme on vastata edellä mainittuihin haasteisiin hyödyntämällä monimuotoisesti digitaalisia sovelluksia niin oppilaitosmuotoisessa opetuksessa kuin työpaikalla tapahtuvassa oppimisessakin. Tältä pohjalta olemme testaamassa, kuinka digitaalinen oppimisen etenemisen seuranta käytännössä toteutetaan. Mukana kokeilussa on kuusi alaa ja kaksi digitaalista sovellusta. Prosessia viedään eteenpäin palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntämällä. Painotus on käyttäjälähtöisyydessä ja yhteiskehittämisessä. Tavoitteena on saada kaikkia käyttäjäryhmiä mahdollisimman hyvin palveleva sovellus. Ensisijaiset käyttäjäryhmät ovat opettajat, opiskelijat ja työpaikkaohjaajat. Yhteiskehittämisen pohjalta rakennetaan erilaisia esimerkkipolkuja sovellusten hyödyntämisestä. Esimerkkipolkujen avulla laajennetaan sovellusten käyttöönotto koko organisaatioon.

Useilla aloilla painoarvo on työpaikalla tapahtuvan oppimisen seuranta, jolloin käyttöperiaatteena on esimerkiksi opiskelijan sähköinen työpäiväkirja ja oman etenemisen arviointi. Esittelemme CASE -tyyppisesti kuinka toisen sovelluksen testausprosessi on edennyt ravintola- ja cateringalalla, jossa käyttöperiaatteena on oppimisen etenemisen seuranta ja palautteen antaminen työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Palvelumuotoilu tukee kehittämisprosessia tuomalla käyttäjien kuulemisen näkyväksi osaksi toimintaa. Toimintamallista on rakennettu visuaalisia työkaluja opettajien ja työpaikkaohjaajien käyttöön. Jo kokeiluvaiheessa kokemukset tuodaan oppilaitostasoisesti esille tiimeissä. Systemaattinen prosessien mallintaminen ja visualisointi edesauttaa kaikkien osapuolten hahmottamista ja uuden sovelluksen käyttöperiaatteiden sisäistämistä. Mukana yhteiskehittämisessä ovat alan opettajat, opiskelijat ja työpaikkaohjaajat. Myös sovellustoimittaja on ollut isossa roolissa kehittämisprosessissa. Esityksessä tuodaan visuaalisten mallien ja työkalujen ohella käyttäjäkokemukset videoituina haastatteluina esille.

Digitaalinen seuranta tekee tutkinnon rakenteen ja oman oppimisen etenemisen näkyväksi sekä opiskelijalle, mutta myös työpaikkaohjaajalle. Vastuuopettaja on paremmin selvillä opiskelijan etenemisestä ja työelämässä oppimisesta sovellusten kautta. Mahdollisiin pulmatilanteisiin pystytään tarttumaan entistä nopeammin. Jatkuvan palaute ja yhteydenpito tiivistävät opettajien ja työpaikkaohjaajien yhteistyötä ja tekevät tästä ennen kaikkea joustavampaa. Sekä opettajan että työpaikkaohjaajan ajankäyttö tehostuu, kun palautteen antaminen ja seuranta eivät ole aikaan ja paikkaan sidottuja.