Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019 starts on March 20, 2019 at 10:00:00 AM +0200
Oppimisen hetkiä ja uusia menetelmiä
Analytics osaaminen Personalized Learning tieto- ja viestintäteknologia
Location: Esityssali 14 -
Time: 3/21/19, 4:45 PM - 5:15 PM (30 minutes)
Target group: Students and researchers

Oppimisen hetkiä ja uusia menetelmiä
yliopistotutkija  at Jyväskylän yliopisto mvesisenaho@gmail.com


Malinen Anita
Malinen Anita KT, lehtori  at Jyväskylän yliopisto anita.malinen@jyu.fi

Mikkonen Jarno
Mikkonen Jarno yliopistotutkija  at Jyväskylän yliopisto jarno.h.mikkonen@jyu.fi

Parviainen Tiina
Parviainen Tiina yliopistotutkija  at Jyväskylän yliopisto tiina.m.parviainen@jyu.fi

Silvennoinen Minna
Silvennoinen Minna KT, projektitutkija  at Jyväskylän yliopisto minna.h.silvennoinen@jyu.fi

Vesisenaho Mikko
Vesisenaho Mikko Opetusteknologian dosentti  at Jyväskylän yliopisto mikko.vesisenaho@jyu.fi 0400247686

Tämä kehittämishanke rakentuu kahden perusteeman varaan: 1) hahmottaa aikuisen (kokemuksellisen) oppimisen prosessin eri ulottuvuuksia ja niiden keskinäisiä yhteyksiä ja 2) kehittää oppimisen tutkimisen metodologiaa. Olemme erityisen kiinnostuneita fysiologisen, emotionaalisen ja kokemuksellisen ulottuvuuden keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Näemme oppimisen kehollisena ja emotionaalisena prosessina. Kognitio ja tietoiset ajattelun prosessit ovat kietoutuneena näihin kehollisiin/fysiologisiin tapahtumisiin.  Miten nämä oppimisen ulottuvuudet kietoutuvat toisiinsa? Mitä oppimisprosessin aikana tapahtuu? Miten aikuisopiskelijoiden kokemukselliset hetket linkittyvät fysiologisten mittausten kanssa? 

Nämä kysymykset haastavat kehittämään myös metodologiaa. Kehittyneet mittausmenetelmät mahdollistavat helpon, huomaamattoman ja jatkuvan mittaamisen oppimisen fysiologian vangitsemiseksi. Mittausvälineiden kehittymisen myötä mm. aivotutkimuksen ja muiden kehon fysiologisten mittausten, kuten sykevaihteluvälin analyysin, keinoja voidaan hyödyntää entistä paremmin myös laboratorio-olosuhteiden ulkopuolella luonnollisissa oppimistilanteissa.

Kehittämispilotti toteutettiin keväällä 2018 pedagogisissa opinnoissa opiskelevien aikuisopiskelijoiden lähiopetusjaksolla, mm. pienryhmätilanteissa. Tutkimuksessa kerättiin aineistoa kolmella eri menetelmällä: neuro-fysiologisilla mittauksilla, videotallenteilla pienryhmätilanteista ja osallistujien haastatteluilla. Menetelmiä käytettiin sekä erikseen että yhdessä samoissa oppimistilanteissa. Tarkastelimme sekä yksilöllisiä että yksilöiden välisiä muutoksia ja eroja. 

Tässä esityksessä esittelemme tutkimuksemme uudenlaista metodologista lähestymistapaa ja alustavia tuloksia.