Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019 starts on March 20, 2019 at 10:00:00 AM +0200
Oppimisanalytiikkaa lukion matikan dynaamisilla oppimispoluilla
Analytics oppimisanalytiikka Personalized Learning yhteisöllinen oppiminen
Location: Esityssali 35 -
Time: 3/22/19, 1:15 PM - 1:45 PM (30 minutes)
Target group: General upper secondary school teachers

Oppimisanalytiikkaa lukion matikan dynaamisilla oppimispoluilla
lehtori  at Lahden kaupunki / Kannaksen lukio jukka.kalliolehto@edu.lahti.fi


Kalliolehto Jukka
Kalliolehto Jukka lehtori  at Lahden kaupunki / Kannaksen lukio jukka.kalliolehto@edu.lahti.fi 0503799231

Koivula Henry
Koivula Henry lehtori  at Lahden kaupunki / Kannaksen lukio henry.koivula@edu.lahti.fi 0408345545

Pesonen Joonas
Pesonen Joonas tohtorikoulutettava  at Helsingin yliopisto joonas.pesonen@helsinki.fi 0503575130

LYhtY-hankkeessa (edupolku.fi) n. 90 pitkän matematiikan lukijaa etenee opinnoissaan aidosti omatahtisesti flipped learning -hengessä. Opiskelija saa suorittaa kurssin vaikkapa 2 viikossa tai vaihtoehtoisesti 10 viikossa jatkaen opiskelua saman ryhmän sisällä läpi koko lukion. Hankkeen tarpeisiin kehitetään uutta oppimisympäristöä, joka toimii kurssialustana ja  digitaalisena tehtäväpäiväkirjana. Työkalun tarkoituksena on kerätä tietoa siitä, milloin ja miten paljon opiskelijat tekevät tehtäviä, kuinka paljon he käyttävät tekemiseen aikaa, sekä miten he arvioivat omaa osaamistaan niitä tehdessään. Itsearvioista muodostuu reaaliaikainen väritaulukko, jonka pohjalta opettaja pystyy suunnittelemaan omaa opetustaan ja puuttumaan ongelmakohtiin. Työkalua kehitetään jatkuvasti niin, että se tukee entistä paremmin opiskelijan oppimista ja auttaisi opettajaa löytämään yhä paremmin avuntarvitsijat opiskelijamassasta.

Hanketta toteutetaan yhteistyössä väitöstutkimuksen (Joonas Pesosen, HY, kasvatustiede) kanssa. Väitöstutkimuksen teemana on oppimisanalytiikka ja sen kytkeminen kasvatustieteelliseen teoriataustaan (erityisesti oppimisen itsesäätely) ja opetuksen suunnitteluun. Oppijoiden digitaalisten jalanjälkien analyysi on osoittautunut lupaavaksi menetelmäksi erityisesti oppimisprosessien analysoinnissa, mikä on haasteellista perinteisillä tutkimusmenetelmillä kuten surveylla ja haastatteluilla. Pelkällä lokitiedon analysoinnilla ei kuitenkaan tavoiteta oppijoiden metakognitiota, motivaatioota tai emootioita, jotka ovat oppimisen ja oppimisen itsesäätelyn kannalta olennaisia. Tähän mielenkiintoisia mahdollisuuksia tuovat digitaaliset oppimispäiväkirjat ja tehtäväpäiväkirjat, sillä niillä voidaan samanaikaisesti tavoittaa sekä oppimisen prosessiluonne että oppijoiden mielensisäisiä prosesseja. Lukuvuoden 2018-2019 aikana toteutettavassa väitöskirjan osatutkimuksessa selvitetään flipped learning-tyylisen opiskelun ja digitaalisen tehtäväpäiväkirjan käytön vaikutuksia oppimisen itsesäätelyyn sekä opiskeluintoon.

Foorumissa esitellään sitä, miten dynaaminen jaksoista riippumaton eteneminen on saatu järjestymään Kannaksen lukiossa, mitä tietoa digitaalisten tehtäväpäiväkirjojen avulla on saatu oppimisesta, miten oppimisympäristö on toiminut muissa oppiaineissa ja mitä hankkeessa aiotaan tehdä ja kokeilla seuraavaksi, sekä esitellään hankkeeseen liittyvää väitöstutkimusta.

Kuvia oppimisympäristöstä löytyy tästä kansiosta:

https://drive.google.com/drive/folders/1_-0uO0kHX7fs6cpsXEbniAi9o1_tPDQh?usp=sharing

 

Esitysaineisto