Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019 starts on March 20, 2019 at 10:00:00 AM +0200
Opettajuus digitaalisuuden muutospyörteissä
oppijalähtöisyys osaaminen Teachership
Location: Esityssali 21 -
Time: 3/22/19, 10:15 AM - 10:45 AM (30 minutes)
Target group: University of applied sciences: Teachers

Opettajuus digitaalisuuden muutospyörteissä
Monimuotopedagogi  at Karelia-amk maarit.ignatius@karelia.fi


Alastalo Tarmo
Alastalo Tarmo Lehtori  at Karelia-amk tarmo.alastalo@karelia.fi 0504017972

Ignatius Maarit
Ignatius Maarit Monimuotopedagogi  at Karelia-amk maarit.ignatius@karelia.fi 0503802866

Pitkäkestoisen ja tuetun osaamisen kehittämisprosessi on hyödyksi opettaja selviytymiseen digitaalisuuden muutospyörteissä. Esitys antaa vastuksia kysymyksiin: Miten työtapojen muutosta ja muuttuvaa opettajuutta on tuettu organisaation taholta? Miten opintojaksoja on suunniteltu pedagogisesti eheäksi kokonaisuudeksi. Väitämme, että hallittu kehittämisprosessi tuo tuloksia, joita strategiaamme on kirjattu.

Opettajuuden muutoksen ja digipedagogisen kehittämisen työkaluna on käytetty Puenteduran SAMR-mallia. Tässä mallissa teknologiaa hyödynnetään opettamisessa ja oppimisen ohjaamisessa neljällä eri tasolla: Substitution, Augmentation, Modification ja Redefinition. Kerromme esityksessämme, miten eri tasojen parannukset ja muutokset ovat käytännössä, miten ne on toteutettu ja mitä niistä on opittu.

Opettajan digipedagoginen osaaminen on kasvanut ja opiskelijoiden oppimistulokset ovat parantuneet. Prosessin aikainen pedagoginen tuki on rohkaissut opettajaa tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehitysmahdollisuuksiaan niin pedagogisissa kuin teknologisissa asioissa. Ilman tällaista sitoutumista ja tavoitteellista kehittämistä ei opettajan digipedagoginen osaaminen olisi kehittynyt siinä määrin, mitä se nyt on kehittynyt. Eikä opiskelijoilla olisi niin joustavaa, yksilöllistä oppimisprosessin etenemismahdollisuutta. Todennamme tämän saamiemme palautteiden kautta. Palautetta on kerätty toteutus toteutukselta systemaattisesti.

Esitysaineisto