Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019 starts on March 20, 2019 at 10:00:00 AM +0200
Miten onnistua yhteissuunnittelussa? Case: Tutkivan oppimisen yhteissuunnitteluprojekti opettajien ja tutkijoiden kesken
Cooperation Exploratory learning Good practices
Location: Esityssali 12 -
Time: 3/22/19, 10:15 AM - 10:45 AM (30 minutes)
Target group: Students and researchers

Miten onnistua yhteissuunnittelussa? Case: Tutkivan oppimisen yhteissuunnitteluprojekti opettajien ja tutkijoiden kesken
Projektitutkija  at Turun yliopisto miikor@utu.fi


Korventausta Miikka
Korventausta Miikka Projektitutkija  at Turun yliopisto miikor@utu.fi

Lähdimme projektissamme tuottamaan digitaalisia tutkivan oppimisen kokonaisuuksia yhteistyössä luokanopettajien ja tutkijoiden kesken käyttäen Go-Lab-oppimisympäristöä. Halusimme, että projektissa suunniteltavat oppimateriaalit toimivat luokkahuoneissa, kytkeytyvät luonnollisesti koulutyöhön ja noudattavat opetussuunnitelmaa. Tavoitteenamme oli, että luokanopettajat määrittävät oppisisällöt ja yliopiston tutkija toimii asiantuntijatukena. Kuitenkin kokonaisuudet suunniteltaisiin yhdessä.

Työ alkoi siten, että alkuvuonna 2018 kolme opettajaa (eri kunnista ja luokka-asteilta) tarkastelivat heidän luokissaan keväällä käsiteltäviä ympäristöopin oppisisältöjä. Tämän jälkeen aiheet koottiin, ja pohdittiin yhteistyössä tutkijan kanssa millaisia virtuaalilaboratorioita voisi käyttää näiden aiheiden oppimisen tukena. Kokonaisuudet tuotettiin yhteistyössä Go-Lab-ympäristöön. Tämän jälkeen opettajat toteuttivat kokonaisuudet onnistuneesti luokissaan.

Tärkeänä tavoitteena oli, että oppimiskokonaisuudet olisivat myöhemmin myös muiden hyödynnettävissä. Nyt kuusi valmista tutkivan oppimisen kokonaisuutta on julkaistu Go-Lab-portaalissa, ja ne ovat kaikkien opettajien vapaasti käytettävissä ja edelleen muokattavissa. Projektin aikana opittiin, miten Go-Labin ominaisuuksia ja moderneja yhteydenpitovälineitä hyväksi käyttäen voidaan yhteissuunnitella oppimiskokonaisuuksia yhteistyössä yliopiston ja opettajien kesken.