Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019 starts on March 20, 2019 at 10:00:00 AM +0200
Make steaming progress
21st century skills Content creation osaaminen
Location: Esityssali 24 -
Time: 3/21/19, 3:15 PM - 3:45 PM (30 minutes)
Target group: Basic education/general upper secondary education: Experts, planners, supervisors, coordinators

Make steaming progress
Lehtori, Ict koordinaattori  at Ruskon kunta janne.korsimo@rusko.fi


Einiö Keijo
Einiö Keijo lehtori, ict koordinaattori  at Nousiainen keijo.einio@edu.nousiainen.fi 0451241123

Heinonen Riku
Heinonen Riku lehtori, ict koordinaattori  at Maskun kunta riku.heinonen@masku.fi

Korsimo Janne
Korsimo Janne lehtori, ict-koordinaattori  at Ruskon kunta janne.korsimo@rusko.fi 0444333560

Mäenpää Marko
Mäenpää Marko lehtori  at Ruskon kunta marko.maenpaa@rusko.fi 0504616530

Maker ja Steam- kulttuuriin panostetaan vahvasti OPH:n tukemana. Mikä kouluissa muuttuu Makerin ja Steamin myötä? OPS velvoittaa opetuksen järjestäjiä ja opettajia toteuttamaan opetusta monialaisesti laaja-alaisia taitoja edistäen ja teknologiaa hyödyntäen. Kuka tämän suunnittelee, toteuttaa ja millä ajalla käytännössä?

Muutos syntyy opettajien kautta.

Tule kuuntelemaan Nousiaisten, Maskun ja Ruskon OPH:n rahoittaman hankkeen ratkaisumallia. Mallissa luodaan Opentuntiin avoin oppimispolku esiopetuksesta 9. luokan loppuun. Oppimispolussa yhdistyy tiede, taide, teknologia, elektroniikka ja matematiikka teorian ja tekemisen kautta. Se sisältää valmiita kokonaisuuksia aineiden sisältöihin  ja tavoitteisiin sidottuina. Hankeryhmän näkökulmasta makeria ja steamia tukevia teknologioita ovat ohjelmointi, 3D tulostus, 3D mallinnus, VR, AR, elektroniikka (esim. MicroBit).

Polku rakentuu opettajan oppaasta, oppilaan tehtävistä ohjeineen sekä osaamismerkit, josta opettajat ja johto voivat helposti tarkastella osaamisen etenemistä. Polku ei siis ole vain materiaalia, vaan toiminnallinen kokonaisuus, jonka opettajat voivat pienellä perehdytyksellä ottaa osaksi omaa arkea. Polku ei ole koskaan valmis, vaan sen on tarkoitus kehittyä käyttäjien mukana. Tule haastamaan hankeryhmän ajatuksia ja tuo mukaan oma asiantuntemuksesi!

Tule kuuntelemaan ja katsomaan, miten muutos tehdään opettajille mahdollisimman helpoksi. Suomeen tarvitaan mm. taito- ja taideaineiden osaajia, joilla myös teknologia on hallussa. luovia monialaisia koodaajia ja taiteen tekijöitä. Esityksestä saat apua, miten oma kuntasi on osana yhteisöä luomassa mahdollisuuksia tulevaisuuden laaja-alaisille osaajille.