Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019 starts on March 20, 2019 at 10:00:00 AM +0200
Lukion kursseja verkko-opintoina
Distance education Personalized Learning Teachership
Location: Esityssali 36 -
Time: 3/21/19, 3:15 PM - 3:45 PM (30 minutes)
Target group: General upper secondary school teachers

Lukion kursseja verkko-opintoina
Virka-apulaisrehtori  at Keravan lukio ja aikuislukio ari.merilainen@kerava.fi


Meriläinen Ari
Meriläinen Ari Virka-apulaisrehtori  at Keravan lukio ja aikuislukio ari.merilainen@kerava.fi 0403184241

Schroderus Anne
Schroderus Anne Apulaisrehtori, lukion lehtori  at Keravan lukio ja aikuislukio anne.schroderus@kerava.fi 0403182253

Olemme järjestäneet lukion pakollisia kursseja verkko-opintoina yli viiden vuoden ajan. Alun perin kurssit oli suunnattu aikuisopiskelijoille, jotka opiskelevat aikuisten opetussuunnitelman mukaan ja jotka eivät pystyneet osallistumaan päivällä tai illalla järjestettävään lähiopetukseen. Kurssit korvasivat aikaisemmat etälukio-opinnot, joissa oli myös lähiopetusta. Vähitellen myös nuorten lukiokoulutuksen opiskelijat (päivälukiolaiset) löysivät verkkokurssit ja ovat oppineet hyödyntämään niitä opinto-ohjelmansa yksilöllistämiseen ja nopeuttamiseen. Verkko-opinnot ovat myös mahdollistaneet lahjakkaiden yläkoulun oppilaiden lukio-opintojen aloittamisen jo kahdeksannella tai yhdeksännellä luokalla. Kursseille hakeutuivat alussa myös opiskelijat, joilla ei ollut välttämättä riittäviä opiskelutaitoja opiskella itsenäisesti ilman opettajan jatkuvaa ohjausta, mutta opinto-ohjauksen avulla kurssit on saatu kohdennettua oikeammalle kohderyhmälle.

Verkko-opetuksessa kursseilla on tasan sama vaatimustaso kuin lähiopetuksessakin. Joissakin aineissa on tämän vuoksi jouduttu kehittämään uusia ratkaisuja esimerkiksi kokeellisen työskentelyn mahdollistamiseksi osaksi verkossa suoritettavan kurssin suorittamista. Tällä hetkellä käytännössä lähes kaikki pakolliset kurssit voi suorittaa myös verkko-opintoina. Käytetty verkko-alusta on vuosien mittaan vaihtunut useita kertoja ja teknisten välineiden ja tunnusten toimivuudessa on ollut välillä isojakin haasteita. Opetussuunnitelmakin on vaihtunut jo kerran.

Esityksen pitäjät ovat oppilaitoksen apulaisrehtoreita, ja opettavat matematiikkaa ja fysiikkaa myös verkko-opintoina. Kerromme esityksessä lyhyesti oman oppilaitoksemme verkko-opintojen kehityskaaren. Avaamme, mihin haasteisiin verkko-opintoja suorittavat opiskelijat ovat törmänneet, ja miten olemme niihin löytäneet ratkaisuja. Pohdimme myös, millaiselle opiskelijalle verkko-opinnot ovat realistinen vaihtoehto, ja miten oppilaitos voi monipuolistaa kurssitarjontaansa verkko-opintojen avulla. Esityksessä on sekä hallinnollinen, ohjauksellinen että pedagoginen näkökulma.