Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019 starts on March 20, 2019 at 10:00:00 AM +0200
Lisätty todellisuus ammatillisessa koulutuksessa
ammatillinen koulutus lisätty todellisuus tieto- ja viestintäteknologia
Location: Esityssali 21 -
Time: 3/21/19, 4:45 PM - 5:15 PM (30 minutes)
Target group: Vocational institution: Teachers

Lisätty todellisuus ammatillisessa koulutuksessa
opettaja  at Gradia sari.lehtonotko@gradia.fi


Ahonen Jussi
Ahonen Jussi opettaja  at Gradia Jyväskylä jussi.ahonen@gradia.fi 040 341 4502

Lehtonotko Sari
Lehtonotko Sari opettaja  at Gradia Jyväskylä & Jämsä sari.lehtonotko@gradia.fi 040 341 4393

Salmi Tero
Salmi Tero opettaja  at Gradia Jämsä tero.salmi@gradia.fi 040 341 4451

Lisättyä todellisuutta käytetään jo monin paikoin teollisuudessa esim. huollon apuna sekä myynnissä ja markkinoinnissa monella alalla. Sen tuomia mahdollisuuksia ei ole vielä tutkittu ammatillisen koulutuksen näkökulmasta. Ammattiin opiskeleva oppii sekä teoriatunneilla että työsaleissa ja mobiililaitteiden käyttö on jo arkipäivää. Mobiililaitteiden käyttö kuitenkin sitoo opiskelijan kädet ja hajottaa hänen huomionsa tehtävän ja laitteen kesken. Älylasien käytössä ei ole tätä ongelmaa: lasit päässä on mahdollista keskittyä työtehtävään ja kädet jäävät vapaaksi. Työskennellessään opiskelija itse päättää, minkälaista apua hän tarvitsee oppimisensa tueksi: hän voi samanaikaisesti katsoa ohjevideoita tai hakea lisätietoa dokumenttikirjastosta tai internetistä; hän voi ottaa live-puhe- ja näköyhteyden opettajaan ja/tai työpaikkaohjaajaan saadakseen neuvoja ja vahvistuksen toiminnalleen välittömästi tai hän voi nauhoittaa työskentelyään älylasien kameran kautta, jotta hän itse tai opettaja voi arvioida toimintaa (esim. näyttöjä) myöhemmin. Opiskelijan ei tarvitse poistua työpisteestään (auton luota) hakemaan lisätietoa, joten liikkuminen hallissa vähenee ja turvallisuus paranee.

Hankkeessa tuotamme oppimateriaalia älylasien kanssa käytettäväksi, Suomea edustaa hankkeessa autoala. Kaikki materiaalit tehdään niin, että eri alojenkin opettajien ja kouluttajien on helppo soveltaa niitä oman alansa opetukseen. Hankkeen nettisivuille tulee materiaalin lisäksi myös verkko-oppimismoduuleja, joissa neuvotaan opettajia paitsi materiaalin käytössä myös oman materiaalin luomisessa. Käytettävät ohjelmistot ovat joko ilmaisia tai yleisesti oppilaitoksissa käytössä olevia.

ITK-foorumilla järjestämme samaan tilaan kolme "rastia", joissa esittelemme hanketta yleensä ja verkko-opetusmoduulejamme, SketchUp-ohjelman käyttöä 3D-objektien luomisessa sekä miltä valmis materiaali näyttää älylasien läpi. Esittelemme myös älylasien hankintakriteerejä ja eri lasien soveltuvuutta eri aloille.

Älylasit ovat vielä kalliita eikä niitä ole helppo hankkia Suomesta, mutta niiden hinnat tulevat varmasti laskemaan, ja näin voimme auttaa muita valmistautumaan niiden käyttöönottoon ammatillisessa koulutuksessa ja tarjota valmiiksi testattua opetusmateriaalia opettajien oman materiaalin lisäksi. Hintojen lasku mahdollistaa useiden lasien hankkimisen samaa opiskelijaryhmää varten, jolloin niiden avulla voidaan kehittää paitsi opettajan ja opiskelijan välistä, myös opiskelijoiden välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta valmistaen heitä tulevaisuuden työelämään, jossa lisätty todellisuus on jo aktiivikäytössä.