Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019 starts on March 20, 2019 at 10:00:00 AM +0200
Koulun toimintakulttuurin muutos on mahdollisuus
Location: AREENA-sali -
Time: 3/21/19, 11:15 AM - 12:15 PM (1 hour)

Koulun toimintakulttuurin muutos on mahdollisuus
Director of Global Partnerships in Education  at ThingLink aleksi@thinglink.com


Korsimo Janne
Korsimo Janne lehtori, ict-koordinaattori  at Ruskon kunta janne.korsimo@rusko.fi 0444333560

Pelkonen Markku
Pelkonen Markku Liiketoimintajohtaja  at Otava oppimisen palvelut markku.pelkonen@otava.fi +358503103078

ThingLink
ThingLink Director of Global Partnerships in Education  at ThingLink aleksi@thinglink.com 0503793818

Digitalisaatio asettaa paineita muuttaa tapaamme opettaa ja tukea oppimista. Rehtoreille ja koulun pedagogisille johtajille puolestaan herää muutospaineita siihen, miten koulua johdetaan ja miten toimintakulttuuria voidaan systemaattisesti kehittää ja vahvistaa.

Koulun toimintakulttuurin vahvuus ja tapa, jolla sitä johdetaan, ratkaisee onnistumisen. Yhdessä tekeminen, teknologian tehokas hyödyntäminen ja osaamisen systemaattinen kehittäminen vapauttavat aikaa olennaiseen, eli oppijoiden tukemiseen ja tulevaisuudessa välttämättömien taitojen kehittämiseen. Vahva toimintakulttuuri kestää suuriakin muutoksia. Sitä kannattaa tavoitella.

ITK Areenalla avaamme vuoropuheluun koulun toimintakulttuurin, johtamisen ja osaamisen kehittämisen suhteen. Haastamme yleisön pohtimaan yhdessä mm. seuraavia kysymyksiä koulun toimintakulttuurin kehittämisestä ja muutosvalmiudesta:

- Selviytyykö nykymuotoinen koulu digitaalisessa maailmassa?
- Vaikeuttaako nykymuotoinen koulu (rakenteet) välttämätöntä muutosta?
- Mikä ei saa muuttua? Mikä on olennaisen arvokasta tulevaisuudessa? Kuinka varmistetaan sen säilyminen?

Tervetuloa esitykseen haastamaan esiintyjien ajatuksia ja esittämään hankalia kysymyksiä.

Esiintyjien tervehdykset:

- Markku Pelkonen, Otavan oppimisen palvelut, liiketoimintajohtaja
- Aleksi Komu, ThingLink, kumppanuusjohtaja
- Janne Korsimo, Ruskon kunta, ICT koordinaattori ja lehtori

Mukana myös dos., tutkimusjohtaja Laura Hirsto.

Lisätietoa Ruskon kunnan yhteistyökumppanin Enterin toimittamista digitaalisen toimintaympäristön palveluista.
- Lyhyt esittely ja TechTalks esitys